Rättshjälpsfonden   postgiro: 169 18 25-2  
Bakgrund

Flashback publ. 1995 i sitt tredje nummer en artikel kallad 'Stockholms våldtäktsmän 1990/91'. Stockholms dömda våldtäktsmän och sexförbrytare visades upp med namn, bild, personnummer, adress och telefonnummer. Där fanns också information om vilken typ av sexbrott personerna är dömda för, en kort beskrivning av brottet, vilket straff som utdömts samt målnummer i rätten.
En av männen anmälde tidningens ansvarige utgivare Jan Axelsson med krav på fängelse för grovt förtal. Personen är tidigare dömd för sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande av tre utvecklingsstörda flickor. Av Jan Axelsson krävde han en halv miljon kronor i skadestånd för psykiskt lidande.
Stockholms tingsrätt ansåg att mannen bör ha rätt till skadestånd. Skadeståndet bestämdes till 50 000 kronor. Det lidande publiceringen medfört för mannen har av tingsrätten värderats mer än dubbelt så högt som lidandet för de flickor mannen tidigare dömdes för att ha ofredat sexuellt.
Expressen skriver att den dömde sexförbrytaren jublade när han tog del av domen.
- Han känner glädje nu, säger mannens juridiska ombud till Expressen.
Men han även hans ombud är förvånad över det höga skadeståndet.
- Med tanke på att brottsrubriceringen ändrades från "grovt förtal" till "förtal" av tryckfrihetsjuryn är skadeståndet ovanligt bra. Inte minst om man tänker på att tidningen Flashbacks upplaga var bara 1 200 exemplar när publiceringen skedde för tre år sedan.

Rättshjälpsfonden

Flashback anser fortfarande att dess publicering varit försvarbar - inte minst pga. att samtliga uppgifter varit korrekta. All information i artikeln är offentliga handlingar. Flashback har endast publicerat korrekt återgivna texter, citerade från Stockholms Tingsrätt. Flashback kommer överklaga domen till Svea Hovrätt, vilket beräknas kosta mellan 50-70.000 kr.
Då Flashback inte längre får någon rättshjälp, måste samtliga rättegångskostnader istället betalas av dess ansvarige utgivare, Jan Axelsson. Rättshjälpsfonden har som syfte att samla in pengar till skadestånd och kommande rättegångskostnader.

Rättshjälpsfonden kommer att publicera samtliga bidrag på denna hemsida för att dels visa hur mycket som kommit in och dels för att förhindra spekulationer vilket skulle kunna inträffa ifall det inte fanns insyn. Samtliga bidrag kommer att dokumenteras med info. om namn/företag som betalat samt summa och datum. De som vill vara anonyma kommer också att dokumenteras - fast då med titeln 'anonym'.

Slutligen, alla bidrag är lika viktiga - oavsett bidragets storlek. Du visar genom ditt bidrag att du anser dess publicering försvarbar. Målsättningen är dels att finansiera det nuvarande skadeståndet, samt kommande rättegångskostnader.

Klicka här för aktuell lista över hur mycket bidrag som kommit in.

91433