Uteslut Rumänien ur Europarådet!

Rumäniens parlament beslöt i tisdags att inte avkriminalisera homosexualiteten i landet.

Regeringens förslag om att harmonisera strafflagens artikel 200 i linje med europeisk nivå röstades ned. I april 1997 krävde Europarådet att Rumänien skulle förändra sin lagstiftning. Man fick ett år på sig och svaret på Europarådet begäran blev alltså negativt.

Det är en skam för Rumänien att åsidosätta grundläggande mänskliga fri- och rättigheter säger RFSL:s förbundsordförande Christine Gilljam. Man har här klart visat att man inte hör hemma i ett europeiskt samarbetsorgan. Europarådet har kritiserat Rumäniens beslut men detta räcker inte, de måste omedelbart uteslutas fortsätter Christine Gilljam.

Rumänien har under de senaste åren också praktiskt tillämpat sin diskriminerande lagstiftning. Genom internationella påtryckningar från bl a Amnesty frigavs rumänskan Mariana Cetiner, som under 2 år satt i fängelse på grund av sin lesbiskhet. Cetiner frigavs i mars månad, då president Emil Constantinescu i samband med ett statsbesök i Holland beviljade henne amnesti. I samband med frisläppandet lovade också presidenten att avkriminalisera homosexuella relationer. Ett löfte som alltså inte infrias.

Rumäniens falska agerande i denna fråga sänker en skugga över det förestående Europridefirandet, konstaterar Christine Gilljam. Rumänien, Cypern och Bosnien kriminaliserar idag homosexuella relationer. Och det europeiska gaysamhället kommer under prideveckan att visa sin avsky mot detta. Vi kommer att kräva att Rumänien i och med detta beslut definitivt stängs ute från ett blivande EU-medlemskap.

För mer information kontakta RFSLs förbundskansli.

3529