Kommentar om prostitution på RFSLs hemsida

Enligt dagens utgåva av Arbetet Nyheterna skulle prostitution förekomma på RFSL:s hemsida. Vidare påstås att endast "de rent brottsliga annonserna" skulle raderas.

Tidningens uppgifter är felaktiga.

I RFSL:s riktlinjer för hemsidan står: "RFSL tar avstånd från prostitution och koppleri som företeelse. (---) Det är inte heller tillåtet att använda webbsidorna för att bedriva eller förmedla olagliga verksamheter. Eftersom koppleri är förbjudet får webbsidorna inte användas för att förmedla prostitutionskontakter. Sidorna får inte heller användas för att söka sexuella eller andra kontakter som är förbjudna enligt svensk lag."

- Vi tar alltså bort ALLA annonser med prostitutionskontakter, säger Christine Gilljam, RFSL:s förbundsordförande. - Prostitution är (förutom koppleri) i sig inte olagligt, men eftersom RFSL tar avstånd från prostitution som företeelse så har vi valt denna linje, fortsätter Christine Gilljam

För mer information kontakta RFSLs förbundskansli.

15286