A-registret
   Box 310 26, 200 49 Malmö.
   En grupp som sammanställer vänsterautonoma register med adresser, bilder och slagord.
   EMAIL: a-registret@geocities.com
   URL: http://www.alvglans.se/

   Affirmation
   c/o SETA r.f., Pb 55, 00531 Helsinki, Finland.
   Förening för homosexuella mormoner.
   TEL: 90-135 83 02

   Aggressive Christianity Missions Training Corps
   Box 90, Berino, NM 88024, USA
   Militanta kristna fanatiker i USA.

   Aksjon Stoppa Nazistene
   Thv Meyers gt 50 E, 0550 Oslo, Norge
   En norsk paraplyorganisation för alla antinazistiska grupper i Norge. Består av stödföreningar, antirasistiska organisationer och politiska partier. Håller föredrag på skolor och arbetsplatser samt organiserar demonstrationer.
   TEL: 22 08 47 88

   Aktionsgruppen Homosexuella pensionärer
   Box 170, 101 23 Stockholm
   Organisation för homosexuella pensionärer.

   American Indian Movement
   Box 13521, Minneapolis, MN 55414, USA.
   Organisation som kämpar för de amerikanska indianernas rättigheter.

   Aniara
   Postboks 38, Blindern, 0313 Oslo, Norge
   Norsk studentförening för Science fiction. Ger bl.a. ut tidningen "Algernon".
   EMAIL: juno@davy.uio.no

   Animal Liberation Front
   BM 4400, London WC1N, 3XX England
   Militanta djurvänner. Förebilder för bl.a. "Djurens Befrielse Front" i Sverige.
   EMAIL: frontline@rocketmail.com
   URL: http://www.envirolink.org/ALF/

   Anti-AFA
   Box 265, 661 25 Säffle.
   Nazistisk underrättelsetjänst som arbetar mot bl.a. AFA och militanta antirasister. Samlar in personeruppgifter m.m.
   TEL: 070-740 28 68
   EMAIL: werwolf88@hotmail.com

   Anti Fascistisk Aksjon (AFA)
   Postboks 6689, St. Olavs plass, 0129 Oslo, Norge
   Militanta antifascister i Norge. AFA går in för att störa de nazistiska aktiviteterna genom direkt aktion och konfrontation. De ger även ut en egen tidning.
   TEL: +47-920 33 659
   EMAIL: antifa@riksnett.no
   URL: http://www.antifa.org

   Anti Fascistisk Aktion (AFA)
   Box 38 196, 100 64 Stockholm
   Samma som ovan, fast i Sverige. AFA anser att nazismen bör bekämpas med våld, då detta enl. AFA är det enda språk nazisterna förstår. AFA finns på ett flertal platser i landet.
   EMAIL: afasyd@hotmail.com

   Anti Fascistisk Aktion (AFA)
   Kafa-X, Blågårdsgade 12, 2200 København N, Danmark
   Samma som ovan, fast i Danmark. Kontaktas via Kafa-X i Köpenhamn.

   Anti Fascistisk Ungdom
   Postboks 67, 1404 Siggerud, Norge
   Norsk antifascistisk organisation som har ett flertal lokalavdelningar.

   Anti Kommunistisk Aktion (AKU)
   Box 526, 114 79 Stockholm
   Nazistisk organisation som kartlägger aktiva antirasister. Samarbetar bl.a. med Anti-AFA.

   Aryan Nations
   Box 362, Hayden Lake, ID 83835, USA.
   Nazistisk organisation.

   Autonome Antifa
   Rote Strasse 10, 37073 Göttingen, Germany
   Tyska versionen av AFA. Militanta antirasister!
   TEL: +49-551-39 45 69
   EMAIL: aam@paxo.nadir.org

   Benjamin
   Box 9083, 102 71 Stockholm
   Organisation för könsbytare. Arrangerar träffar och fester kontinuerligt. Fungerar främst som en stödförening för transexuella.

   Black Panthers
   Box 519, Berkeley, CA 94701, USA.
   Arbetar för de svartas rättigheter i samhället med parollen "Black Power". Ger även ut en egen tidning.

   Bøssernes Befrielse Front
   Mejlg. 53, 8000 Aarhus C, Danmark.
   "Bögarnas Befrielse Front". Dansk organisation med ett flertal underavdelningar.

   Brotherhood of Satan
   230 Freitag Ave., Ottumwa, IA 52501, USA.
   Amerikansk satanistorganisation

   Campaign for Radical Truth in History
   Box 849, Coeur d'Alene, ID 83816, USA.
   Revisionistisk organisation
   EMAIL: hoffman@hoffman-info.com
   URL: http://www.hoffman-info.com

   Chaos Cult of Cthulhu 33
   c/o Mikkelsen, Tømmerveien 20, 2400 Elverum, Norge
   Norsk grupp med förkärlek till bisarra och extrema kulturer.

   Church of Euthanasia
   Box 261, somerville, MA 02143, USA.
   Amerikansk organisation som förespråkar dödshjälp. De ger ut tidningen "Snuff It" och deras slogan är "Save the Planet - Kill Yourself".
   EMAIL: coe@netcom.com
   URL: http://www.paranoia.com/coe/

   Church of Satan
   Box 210666, Somerville, MA 02143, USA
   Amerikansk satanistorganisation som grundades 1966 av Anton LaVey. Har bl.a. givit ut boken "The Satanic Bible" som sålts i över 800.000 exemplar.
   URL: http://www.satannet.com/cos.html

   Classwar
   BM Box 5538, London WC1N, 3XX, UK.
   Engelsk organisation som kämpar mot rasism, homofobi och kapitalism m.m. Ger även ut en egen tidning med samma namn.

   Combat 18
   BCM Box 3803, London, WC1N, 3XX, UK.
   Militant nazistorganisation som har ett flertal avdelningar i Europa. Driver även skivbolaget "ISD" och tidningen "Blood & Honour".

   Contra
   Box 8052, 104 20 Stockholm.
   Organisation som bildades 1975 som en utbrytargrupp till "Demokratisk Allians". Contra är antikommunister och förespråkar kapitalism. Ger även ut en egen tidning med samma namn.
   EMAIL: contra@algonet.se
   URL: http://www.algonet.se/~contra/

   Dansk Nasjonalsosialistike Bevægelse (D.N.S.B)
   Box 1882, 2300 København, Danmark.
   Danmarks största nazistorganisation. Ger bl.a. ut tidningen "Fædrelandet" samt sänder närradio.

   Det Norske Hedningesamfunn
   St. Edmundsvei 39 C, 0591 Oslo, Norge.
   Organisation som arbetar mot "skadlig religion". Först och främst kristendomen och kyrkan, men även mot fundamentalistiska muslimer.
   TEL: +47-22-63 15 12

   DeVries Institutet
   Box 117, 565 24 Mullsjö.
   Förespråkar kristendom baserad på Ben Klasens "The White Mans Bible".

   Disciple Punks
   Tony Wangdu, Brobekkveien 45, 0583 Oslo, Norge.
   Alternativ kristen kommandogrupp med piercings. Har bl.a. givit ut kassetten "Jesus Hits".
   TEL: +47-90-04 77 77

   Djerv
   Boks 23, 2078 Nordkisa, Norge.
   Nazistisk organisation i Trondheim.

   Djurens Befrielse Front
   Box 2051, 265 02 Åstorp.
   DBF bildades 1985 som en svensk motsvarighet till engelska Animal Liberation Front (ALF). DBF är en militant organisation som utfört en mängd olika aktioner i landet. Aktionerna kan t.ex. vara att rädda djur från laboratorium, uppfödare m.m. Även ekonomiskt sabotage kan förekomma.
   TEL: 042-576 93

   Djurens Hämnare
   Box 179, 265 22 Åstorp.
   Militanta djurvänner.

   Djurrättsalliansen
   Box 6092, 906 03 Umeå.
   Militanta djurvänner i Umeå.
   EMAIL: djur@geocities.com

   Dragon Rouge
   Box 36, 114 79 Stockholm
   Mörkmagisk organisation som bl.a. anordnar ritualer, seanser och kurser. De ger även ut en egen tidning som heter "Draghignazzo".
   EMAIL: therion@swipnet.se
   URL: http://www.grave.com/~mega/DR/

   Elektronisk Forpost Norge
   c/o Thomas Gramstad, Drammensveien 67, 0271 Oslo, Norge
   Norges svar på "Electronic Frontier Foundation" (EFF). Arbetar mot censur på Internet. Arrangerar även en del temamöten och debatter.
   TEL: +47-22-44 36 83
   EMAIL: efn-stud@math.uio.no

   Eliminera Pälsindustrin (EPi)
   Box 605, 114 79 Stockholm
   Militanta djurvänner som kämpar mot pälsindustrin.

   Embla
   c/o NU, Boks 23, 2078 Nordkisa, Norge
   Nazistisk kvinnoorganisation.

   Fargerike Mennesker
   Postboks 617, Sentrum, 0106 Oslo, Norge.
   Arbetar för ökad tolerans mot alternativa personligheter. Arrangerar även möten och fester samt ger ut ett eget medlemsblad.

   Fedrelandpartiet
   Postboks 4465, Nygårdstangen, 5028 Bergen, Norge
   Norskt nazistparti. Har även ett ungdomsförbund som heter "Fedrelandsungdommen".

   Finland Class War
   Luokkasota, Box 53, 00241 Helsinki, Finland.
   Finsk organisation med engelska Class War som förebild. Arbetar för ett klasslöst samhälle och mot kapitalism och fascism.

   Flyktinggruppen Hjälpande Handen
   Pipersgatan 10, 112 24 Stockholm.
   Organisation som hjälper utvisade flyktingar att gömma sig i landet. Hjälper bl.a. till att förmedla mat & husrum, svartjobb och studiehjälp.
   TEL: 08-653 69 03

   Folkebevegelsen mot innvandring (FMI)
   Boks 1, 6092 Eggesbønes, Norge.
   Norsk organisation som vill stoppa invandringen. Ett flertal lokalavdelningar finns i landet.

   Folkemakt
   Poste restante, St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norge.
   Klasskampsorienterade socialister i organiserad kamp mot de rika. Ger även ut en tidning med samma namn.

   Folkmakt
   Box 310 26, 200 49 Malmö.
   Grundades 1991 i Malmö som ett svenskt alternativ till engelska Class War, men har idag brytit helt med dem. Ger ut en egen tidning och är även involverade i skivbolaget "Stella Rossa Musik". Har lokalavdelningar på 6 platser i landet.
   EMAIL: folkmakt@hotmail.com
   URL: http://home2.swipnet.se/~w-20373/folkmakt/

   Forbundet af Transseksuelle
   Haugelund 8A, 5492 Vissenbjerg, Danmark
   Dansk förening för transexuella.

   Foreningen for Alternative Boformer
   c/o Alternativt nettverk, Normannsgt. 47 D, 0655 Oslo, Norge
   Norsk förening för alternativa boformer. Ger bl.a. ut ett nyhetsbrev + arrangerar seminarium m.m.

   Foreningen for Fangers Pårørende
   Holmens gate 3, 0250 Oslo, Norge
   FFP fokuserar på de problem som fångar återkommande stöter på. Ger även ut nyhetsbladet "Nøkkelen".
   TEL: +47-22-83 12 99

   Foreningen Redd Individet
   Sognsv. 218-2A, 0864 Oslo, Norge.
   Fungerar som ett kontaktforum för människor som har varit medlemmar i religiösa sekter och lider efter de psykologiska och sociala övergrepp som begåtts mot dem. De samlar och förmedlar också information om sekter som använder tvivelaktiga metoder.
   TEL: +47-22-23 75 11

   Forente Nasjonalister
   Postboks 2578, Kjørbekk, 3702 Skien, Norge.
   Norsk nazistorganisation.

   Frihetsfronten
   Box 620, 114 79 Stockholm
   Nyliberal organisation som hyllar kapitalismen och förespråkar fri invandring och legalisering av narkotika m.m. De ger även ut tidningen "Nyliberalen".
   TEL: 08-21 88 24
   EMAIL: frihetsfronten@bahnhof.se
   URL: http://www.frihetsfronten.pp.se

   Frihetsfronten
   Pb 6674, St. Olavs Plass, 0129 Oslo, Norge
   Norsk organisation som startade med svenska Frihetsfronten som förebild. Ger bl.a. ut tidningen "Nyliberalen".

   Förenade Anarkister i Norrköping
   c/o Norrköpings LS, Box 1009, 600 40 Norrköping.
   Lokal anarkistgrupp i Norrköping.

   GALEJ
   Box 350, 101 24 Stockholm.
   Förening för homosexuella judar.

   Gaylägergruppen
   Box 45090, 104 30 Stockholm.
   Förening som arrangerar gayläger.

   Gomorra
   Box 45090, 104 30 Stockholm
   Nätverk för homosexuella kristdemokrater.

   Grønn Mann
   Postboks 649, Klekken, 3501 Hønefoss, Norge.
   Norsk förening för gummi-intresserade män.

   Global Ecovillages Network
   c/o Hamish Stewart, GAIA Villages, Skyumvej 101, 7752 Snedsted, Danmark.
   Nätverk för ekologiska boprojekt i världen.

   Golden Ladies
   Box 45090, 104 30 Stockholm.
   Förening för lesbiska kvinnor som är 45 år eller äldre.

   Grupo Latinoamericano por la Igualdad Sexual
   Box 45090, 104 30 Stockholm
   Organisation för bi- och homosexuella latinamerikaner.

   Hells Angels Defence Fund
   Ranhammarsvägen 23, 168 67 Bromma
   Hells Angels försvarsfond. Pengarna går till medlemmar som sitter i fängelse.
   TEL: 08 - 704 84 50
   FAX: 08 - 25 67 75
   EMAIL: defencef@algonet.se
   URL: http://www.algonet.se/~defencef/

   Hill Stiftelsen
   Box 1030, 114 79 Stockholm
   Gav tidigare ut den antirasistiska tidningen Expo, men fungerar numera som ett antirasistiskt nätverk.
   TEL: 08 - 652 60 04
   EMAIL: expo@hill.se
   URL: http://www.hill.se/

   HIV - Danmark
   Vingaardsstræde 22, 4 tv, 1070 København K, Danmark
   Dansk förening för HIV-smittade.
   TEL: +45-33-32 58 68

   HOMAN
   Box 45090, 104 30 Stockholm
   Organisation för homo- och bisexuella iraniers rättigheter.

   Hovsa
   Box 308, 4000 Roskilde, Danmark.
   Dansk förening för homosexuella som vill pröva partnerbyte.
   TEL: +45-31-87 80 71 (Ole)

   Hvit Revolusjon
   Boks 141, 4818 Færvik, Norge.
   Norsk nazistorganisation. Har lokalavdelningar på flera platser i landet.

   Hvit Valgallianse
   Boks 99, Grefsen, 0409 Oslo, Norge.
   Norsk nazistorganisation. Har även ett ungdomsförbund som heter "Hvit Ungdom".
   TEL: +47-22-22 53 23
   FAX: +47-22-22 53 23
   EMAIL: leonard.nesdal@eunet.no
   URL: http://login.eunet.no/~leonarne/hu.htm

   Institute for Historical Review
   Box 2739, Newport Beach, CA 92659, USA.
   Revisionistisk organisation.

   Institute of Comparative Magico-Anthroplogy
   Box 8105, 104 20 Stockholm.
   Grundades 1993 som ett forum för 'fringe' science magi, sett ur ett antropologiskt, psykologiskt och historiskt perspektiv.
   TEL: 08-650 77 24
   EMAIL: carl@lgc.se

   Institute of Comparative Magico-Anthroplogy
   Byberg, c/o Nord, Hjortøgade 10, 2100 København, Danmark.
   Samma som ovan, fast lokalavdelning i Danmark.
   TEL: +45-33-154 666

   Ja til Legal Cannabis
   Postboks 48, 1355 Bærum Postterminal, Norge.
   Organisation som förespråkar en legalisering av cannabis i Norge.

   Jenter for Norge
   Boks 89, 4951 Risør, Norge.
   Norsk nazistisk kvinnoorganisation.

   Jewish Defense League
   Box 480 370, Los Angeles, CA 900 48, USA.
   Judisk militant organisation som bl.a. förespråkar våld mot nazister. Ger ävenut ett eget nyhetsbrev.
   TEL: +1-818-980-8535
   EMAIL: jdljdl@aol.com
   URL: http://www.jdl.org

   Kampanjen Mot Verneplikt
   Hjelmsgate 3, 0355 Oslo, Norge.
   Norskt nätverk med aktiviteter även i Finland och Sverige. Ger ut tidningen "Basta" och samarbetar också med "War Resisters International".
   TEL: +47-22-60 42 03
   EMAIL: kmv@teamnet.no

   Kommunisti Nuoret
   Box 288, 00171 Helsinki, Finland.
   "Kommunistisk Ungdom" i Finland.
   TEL: +358-9-278 22 44
   EMAIL: komnuor@dlc.fi

   Kommunistiskt Forum
   c/o Friheten, Postboks 9286, Grønland, 0134 Oslo, Norge.
   Norges alla kommunistorganisationer samlade under ett tak; AKP, NKP, ML-gruppa Revolusjon samt danska DKP/ML.

   Konservativa Partiet
   Box 1700, 114 79 Stockholm
   Startades 1995 som en utbrytargrupp från Sverigedemokraterna. De hette tidigare "Hembygdspartiet" och förespråkar bl.a. en begränsad invandring.
   TEL: 08 - 600 33 45
   EMAIL: kp@altmedia.se
   URL: http://www.flashback.net/~grinden/

   KPML(r)
   Box 31 187, 400 32 Göteborg.
   "Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionära)". Ger bl.a. ut tidningen "Proletären".
   TEL: 031-12 26 31
   EMAIL: kpmlr@proletaren.se
   URL: http://www.proletaren.se/KPMLr/KPMLr2.html

   Kreativistens Kyrka
   Box 177, 811 23 Sandviken
   Svensk underavdelning till "World Church of the Creator". Förespråkar kristendom baserad på Ben Klassens "The White Mans Bible".
   EMAIL: wcotcswe@hotmail.com
   URL: http://www.ariskkamp.com/wcotcswe/

   KROM
   Postboks 6740, St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norge.
   En partipolitiskt och religiöst obunden förening som försöker påverka till en mänsklig och human kriminalpolitik. De ger bl.a. ut tidningen "KROM-nytt".

   Ku Klux Klan
   Box 320, Humansville, MO 65674, USA.
   Amerikansk organisation som ogillar svarta. Har ett flertal lokalavdelningar och ger även ut en mängd tidningar.
   TEL: +1-417-282 6282
   EMAIL: webmaster@k-k-k.com
   URL: http://www.k-k-k.com

   Kurdistangruppen
   Box 7539, 200 42 Malmö.
   Kurdistangruppen arbetar för ett fritt Kurdistan och stödjer PKK.
   URL: http://www.flashback.net/~pkk/

   Kvinnofronten
   Box 4064, 163 04 Spånga.
   Säljer bl.a. feministiska och antisexistiska tidningar, videofilmer, klistermärken, affisher och flygblad m.m.

   Kvinnor for Porno
   Postboks 6674, St. Olavs plass, 0129 Oslo, Norge
   Alternativ kvinnoorganisation. Vill bl.a. utarbeta ett 10 punkters program för porrbranchen som skall ta avstånd från våld och övergrepp m.m.

   Landsforeningen mot Tvind
   Postboks 6880, St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.
   Upplyser om UFF/Tvinds verksamhet, som bl.a. inkluderar underskott av påstådda u-hjälpsmedel, hjärntvättning av medarbetare inom UFF och missbruk av statliga medel.
   TEL: +47-22-11 55 31

   Leonard Peltier Defense Committee
   Box 583, Lawrence, KS 66044, USA.
   Organisation som kämpar för den fängslade indianen Leonard Peltiers rättigheter.

   LIGMA Network
   Box 198, 301 05 Halmstad.
   Nätverk för bi- och homosexuella kroater.
   EMAIL: ligmanetwork@hotmail.com

   MSC - Finland
   Box 48, 00531 Helsinki, Finland
   "Motor Sport Club - Finland". Finsk lokalavdelning till "Scandinavian Leather Men (SLM)". Medlemsklubb för läderbögar. Ger även ut tidningen "Prätkäposti".
   TEL: +358-9-680 29 48
   EMAIL: msc@seta.fi
   URL: http://www.seta.fi/~msc-fin/

   MSC - Iceland
   Box 5321, 125 Reykjavik, Island.
   "Motor Sport Club - Iceland". Isländsk lokalavdelning till "Scandinavian Leather Men (SLM)". Medlemsklubb för läderbögar. Ger även ut tidningen "Blakan".
   TEL: +354-562-1280
   EMAIL: msc@this.is
   URL: http://www.itn.is/~msc/

   Mimer
   Box 15024, 200 31 Malmö.
   Svensk förening för revisionism. Ger ut en egen tidning samt har egen postorder.
   EMAIL: webmaster@mimer.org
   URL: http://www.mimer.org

   NAMBLA
   Box 174, Midtown station, New York, NY 10018, USA.
   "North American Man/Boy Love Association". Amerikansk pedofilorganisation som bl.a. vill legalisera pedofili. Ger även ut tidningen "NAMBLA Bulletin".
   TEL: +1-212-807 8578
   EMAIL: feedback@noi.org
   URL: http://www.nambla.org

   Nasjonalistisk Ungdom
   Boks 1326, 3300 Drammen, Norge.
   Nazistisk ungdomsorganisation.

   Nation of Islam
   757 West 79th St., No 316, Chicago, IL 60620, USA.
   "Black Power!" Muslimsk organisation som drivs av Louis Farrakhan. Ger bl.a. ut tidningen "The Final Call"
   EMAIL: feedback@noi.org
   URL: http://www.noi.org

   Nationaldemokratiska Partiet
   Box 526, 114 79 Stockholm.
   Politiskt parti med rasinriktad politik.

   Nationalsocialistiska Europeiska Arbetarpartiet
   Box 1230, 600 42 Norrköping.
   Politiskt parti som förespråkar national socialism (nazism).

   Negative Population Growth
   210 The Plaza, Box 1206, Teaneck, NJ 07666, USA.
   NPG's motto är "Fewer people for a better world".

   NOAH
   Grønland 26, 0188, Norge.
   Arbetar mot djurförsök och för vegetariskt levnadssätt.

   Nordiska Riks Partiet (NRP)
   Box 89, 590 30 Borensberg.
   Sveriges äldsta nazistiska parti. Ger även ut tidningen "Nordisk Kamp".
   TEL: 0152-146 47
   FAX: 0152-144 36

   Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök
   Edelkrantzv. 2, 126 54 Hägersten.
   Arbetar aktivt mot plågsamma djurförsök. Har även postorderförsäljning av icke djurtestad kosmetika.
   TEL: 08-88 07 90

   Norges Nasjonalistisk Bevegelse
   Boks 50, 1301 Sandvika, Norge
   Norsk nazistorganisation. Ger bl.a. ut tidningen "Patriot" och distribuerar nazistiska videoband m.m.
   FAX: +47-94-01 56 25

   Norges Patriotiske Enhetsparti
   Postboks 5088, Majorstua, 0301 Oslo, Norge.
   Norskt politiskt parti med rasinriktning. Har ett flertal lokalavdelningar i landet.

   Norges Unge Nasjonalsosialister-88
   Postboks 50, 1301 Sandvika, Norge.
   Norsk nynazistisk organisation.

   NORMAL
   Hjelmsgate 3, 0355 Oslo, Norge
   "Norsk Organisasjon for Revurdering av MArihuana Lovgivningen". Förespråkar en legalisering av cannabis i Norge.
   TEL: +47-92-49 12 08
   EMAIL: normal@powertech.no
   URL: http://home.powertech.no/normal/

   NORML
   1001 Connecticut Ave. NW, Suite 710, Washington, DC 20036, USA
   "National Organization for the Reform of Marijuana Laws". Världens största organisation för legalisering av marijuana. Har mängder av lokalavdelningar i USA.
   TEL: +1-202-483 5500
   FAX: +1-202-483 0057
   EMAIL: natlnorml@aol.com
   URL: http://www.norml.org

   Norsk Arisk Ungdomsfront
   Boks 3091, 3501 Hønefoss, Norge.
   Nynazistisk ungdomsorganisation.

   Norsk Patriotisk Ungdom
   Boks 3015, 3501 Hønefoss, Norge.
   Norsk organisation som bl.a. förespråkar patriotism och minskad invandring.

   Norsk Skinheads Aksjon
   Postboks 50, 1301 Sandvika, Norge.
   Organisation för nazistiska skinheads.

   Norsk Syndikalistisk Forbund
   Postboks 1735, Vika, 0121 Oslo, Norge.
   Syndikalistisk organisation i Norge. Ger bl.a. ut tidningen "Syndikalisten".

   NSDAP/AO
   Box 6414, Lincoln, NE 60506, USA.
   Nazistisk organisation som finns i ett flertal länder. Ger bl.a. ut tidningen "The New Order" samt säljer en mängd olika nazistprodukter.

   Organissimus Magisturbati
   Østenssjøveien 64, 0667 Oslo, Norge.
   En norsk sekt (!) som anser att bara du är god nog åt dig själv.

   Out & About
   Box 43590, 104 30 Stockholm.
   Internationell gaygrupp.

   Peace Brigades International
   Kungsgatan 30, 753 21 Uppsala.
   Internationella fredsbrigaderna. Arbetar som tredje part med ickevåldsmetoder i väpnade konflikter.
   TEL: 018-10 08 92
   EMAIL: pbiswe@nn.apc.org

   Peyote Way Church of God
   Star Rt. 1, Box 7X, Willcox, AZ 85643, USA.
   Förespråkar användandet av peyote i religiöst syfte.

   Plogbillsrörelsen
   Ploggatan 2, 116 34 Stockholm.
   Nätverk av aktivister som förespråkar nedrustning. Startade med amerikanska Plowshare-rörelsen som förebild. Ger även ut tidningen "Plogbillen/Hopp & Motstånd" om civil olydnad.
   TEL: 08-640 17 20

   Pluss
   Postboks 835, Sentrum, 0104 Oslo, Norge.
   Norsk intresseorganisation för HIV-positiva. Pluss drivs av, med och för HIV-positiva och skall även fungera som stöd för smittade.
   TEL: +47-22-33 01 60
   FAX: +47-22-33 01 25

   Posithiva Gruppen
   Box 171 69, 104 62 Stockholm.
   Organisation för HIV-positiva. Arrangerar fester och har sammankomster där HIV-smittade kan träffa likasinnade. Driver bl.a. klubben "P.L.U.S" och ger ut tidningen "T-Cellen".
   TEL: 08-720 19 60

   Positivgruppen
   Box 159, 2000 Frederiksberg, Danmark
   Dansk förening för homo- och bisexuella HIV-smittade. Har även en ungdomsavdelning.
   TEL: +45-38-33 32 44

   Prostituertes Intresse Organisasjon i Norge
   Pb 527, Sentrum, 0105 Oslo, Norge.
   Organisation som kämpar för de prostituerades rättigheter. De ger även ut tidningen "Albertine".
   TEL: +47-22-20 74 34

   Redwatch
   Box 533, 152 05 Frankfurt, Germany.
   Tyska nynazister som kartlägger aktiva antirasister. Samarbetar bl.a. med Combat 18.

   Regnbågen
   Box 350, 101 26 Stockholm.
   Förening för döva bi- och homosexuella.

   Rock for Choice
   8105 W. 3rd St. #1, Los Angeles, CA 90048, USA.
   Stor organisation i USA som arbetar för fri abort. Arrangerar bl.a. stödkonserter och har även givit ut en egen CD.

   SLM - Copenhagen
   Schacksgade 9, kld, 1365 København K, Danmark.
   "Scandinavian Leather Men". Medlemsklubb för läderbögar.
   EMAIL: slm-cph@email.dk
   URL: http://www.slm-cph.dk

   SLM - Göteborg
   Box 5220, 402 24 Göteborg.
   "Scandinavian Leather Men". Medlemsklubb för läderbögar.
   TEL: 031-21 99 64
   FAX: 031-40 07 37
   EMAIL: SLM_Goteborg@geocities.com
   URL: http://www.geocities.com/WestHollywood/8483/

   SLM - Malmö
   Box 172, 201 21 Malmö
   "Scandinavian Leather Men". Medlemsklubb för läderbögar.
   TEL: 040-30 18 93

   SLM - Oslo
   Boks 703, Sentrum, 0106 Oslo, Norge.
   "Scandinavian Leather Men". Medlemsklubb för läderbögar.
   TEL: +47-22 17 40 90
   EMAIL: slm@newmedia.no
   URL: http://home.idgonline.no/slm/

   SLM - Stockholm
   Box 17241, 104 62 Stockholm
   "Scandinavian Leather Men". Medlemsklubb för läderbögar som startades i början av 70-talet. Ger ut en egen tidning.
   TEL: 08-643 31 00
   FAX: 08-643 31 01
   EMAIL: slm@slm.a.se
   URL: http://www.slm.a.se

   SMIL
   Boks 3456, 0406 Oslo, Norge
   Organisation för utövare av dominans, underkastelse och fetishism.

   SMIL
   Boks 198, 8100 Aarhus, Danmark.
   Organisation för utövare av dominans, underkastelse och fetishism.
   TEL: +45-86-13 70 23

   Socialistiska Partiet
   Box 235, 126 02 Hägersten.
   Svenskt socialistparti. Ger även ut tidningen "Internationalen".
   TEL: 08-645 98 50

   Societia Stella Serpentis
   Alnafetgt. 1, 0192 Oslo, Norge.
   Öppet internationellt forum och nätverk för intresserade av mystik och magi. Ger ut ett flertal medlemsblad.

   Soumen Anarkistiliitto
   Pl 7, 00801 Helsinki, Finland.
   "Finska Anarkistfederationen". Ger bl.a. ut tidningen "Rebel Worker".

   Stiftelsen Skånsk Framtid
   Box 93, 240 30 Marieholm.
   En politiskt obunden organisation som arbetar för att Skåneland (Skåne, Halland och Blekinge) skall få regionalt självstyre. Ger även ut tidningen "SSF information".
   TEL: 0413-706 92

   Straffedes Organisasjon i Norge
   Hjelmsgate 3, 0355 Oslo, Norge.
   Intresseorganisation för straffade i Norge.

   SUF's samordningsgrupp
   Box 6507, 113 83 Stockholm.
   Syndikalistisk organisation.
   TEL: 08-15 58 57

   Sunrise
   Box 686, 531 16 Lidköping.
   S/M-förening som bl.a. arrangerar fester runt om i landet. Ger även ut en egen tidning.

   Sverigedemokraterna
   Box 200 85, 104 60 Stockholm.
   Politiskt parti som bl.a. vill minska invandringen.
   TEL: 08-643 31 00
   FAX: 08-643 31 01
   EMAIL: sd@sverigedemokraterna.se
   URL: http://www.sverigedemokraterna.se

   Tennklubben
   Boks 4418, 5028 Bergen, Norge.
   Norsk förening för läderbögar.

   Transvision
   Box 280, 1502 København V, Danmark.
   Dansk förening för könsbytare. Har även medlemmar i Malmö.

   TRASEK ry
   Pl 55, 00531 Helsinki, Finland.
   Finsk förening för könsbytare.

   Tverrpolitikisk Front Mot Sport
   v/ H. Enger, 8A 304 Kringsjå, Sognsv. 218, 0864 Oslo, Norge.
   En grupp norska sport-hatare. Medlemmar får ett TFMS-diplom.

   UFO-Norge
   Ullevålsveien 39, 0171 Oslo, Norge.
   Norges enda UFO-organisation. Ger även ut tidningen "UFO".
   TEL: +47-22-56 73 93

   Valkyria
   Boks 107, 3001 Drammen, Norge.
   Kvinnlig nazistorganisation med ett flertal lokalavdelningar.

   V.A.M.P.
   Box 5116, 350 05 Växjö.
   "Växjö Aktionsgrupp Mot Porr". Arbetar aktivt mot pornografi och kvinnoförtryck.

   Varg
   Boks 198, 1920 Sørumsand, Norge.
   Nazistisk organisation med två lokalavdelningar.

   Vern av Østfold
   Boks 26, 1591 Sperrebotn, Norge.
   Nazistisk organisation.

   Viking Bears
   Box 3444, 103 69 Stockholm
   Organisation för håriga och skägg-/mustaschprydda bi- och homosexuella män och deras beundrare. Ger även ut tidningen "BRUM".
   EMAIL: VikingBears@geocities.com
   URL: http://www.geocities.com/WestHollywood/9688/

   White Aryan Resistance
   Box 65, Fallbrook, CA 92088, USA.
   Nazistisk organisation som drivs av Tom Metzger. Var bl.a. förebild för svenska VAM (Vitt Ariskt Motstånd). Ger även ut en egen tidning.
   URL: http://www.resist.com

   World Church of the Creator
   Box 2002, E. Peoria, IL 61611, USA.
   Kristendom baserad på Ben Klassens "The White Man's Bible".
   TEL: +1-309-699 0135
   EMAIL: PMHale1@aol.com
   URL: http://www.creator.org

   World for Free
   Box 137, Prince Street Station, New York, NY 10012, USA.
   Nätverk för människor som vill bo gratis när de reser. De som är medlemmar får en katalog två gånger om året med adresser till folk som erbjuder gratis sovplatser.

4066