PRENUMERATIONS PRISER (3 NUMMER):

 sverige  : 150kr (stödprenumeration: 200kr) 
 norden  : 200kr
 europa  : 225kr
 världen  : 250kr

VAR BETALAR MAN?

 postgiro  : 39 64 28-5 
 bankgiro  : 5355-6866
 postadress : flashback, box 676, 114 79 stockholm