BAKGRUND

Flashback är en svensk undergroundtidning som bevakar olika yttringar (kulturella etc) som står i opposition mot det övriga samhället. Tidningen startades som en renodlad punktidning 1983 under namnet Dead or Alive. Det var inte förrän 1987 som Flashback blev Flashback, (och det första numret av Flashback gavs inte ut förrän i februari 1993). Flashback arbetar helt utan vinstsyfte, och alla medarbetare jobbar oavlönat. Förutom tidningsproduktion så har Flashback sysslat med en mängd olika projekt. Under 1989-1992 så producerade man t.ex. under namnet Flashback Television underground-TV, som sedan sändes gratis på olika Lokal-TV kanaler i landet. Sedan juni 1995 bedriver Flashback även verksamhet på Internet, och inför framtiden så finns bl.a. planer på bok- och videoproduktion.

Målsättningen är bl.a. att skapa en plattform för skandinavisk och nordisk undergroundkultur. Att stödja de grupper som idag finns i samhället + att ge utomstående insyn i en värld som normalt enbart förtalas av media.

Flashback tar ej emot bidrag och annonser. Flashback nekar ev. annonsörer, och tackar nej till statliga bidrag (kulturtidskriftsstöd m.m.) eftersom man vill vara helt opartisk, och (till skillnad mot övrig media) slippa vara i beroendeställning. Annonsörer och statliga bidrag styr innehållet!

VARFÖR PASSWORD

Vår förhoppning är att alla som besöker vår hemsida förr eller senare även skall köpa våran tidning. För att göra det mer attraktivt att prenumerera så startade vi i våras en sluten sida med i huvudsak info. som vi annars ej skulle ha lagt upp. Skulle denna sida stängas pga. missbruk (spridning av passwords m.m.) så kommer största delen av sidan EJ att läggas upp fritt. Detta därför att majoriteten av den slutna hemsidan (ca. 50 MB) är av en sådan karaktär att vår server ej skulle klara belastningen från våran hemsidas samtliga besökare. Sidan är enbart en bonus till våra prenumeranter. Med bakgrund till att våra prenumeranter enbart betalar självkostnadspris, så anser vi ej heller att denna sida bör ses som någon kommersiell tjänst.

HUR GÖR JAG IFALL JAG VILL PRENUMERERA

En prenumeration (3 nummer) på Flashback kostar i Sverige 150kr (självkostnadspris) eller 200kr (stödprenumeration). Bor du i något av de övriga nordiska länderna kostar 3 nummer 200kr. Du betalar antingen in pengarna på vårt postgiro: 39 64 28-5 eller skickar dem i ett brev till: Flashback, Box 676, S-114 79 Stockholm, Sweden.

HUR GÖR JAG IFALL JAG INTE VILL PRENUMERERA

Prenumerera på vår elektroniska veckotidning FNA (som är gratis), eller besök vår hemsida (det är trots allt bara en bråkdel av Flashbacks hemsida som är lösenordsskyddad). Sprid ryktet om Flashback. Det finns alldeles för många som vill tysta ner vår verksamhet. Du vill väl inte att de skall lyckas?

HUR FÅR JAG MITT PASSWORD

När du är registrerad som prenumerant på Flashback kan du ansöka om password. Väntetiden på password beror på ifall du är medlem i Flashback Community eller ej. Har du ett F.C-konto bör du få ditt password inom några dagar. Har du ej något F.C-konto tar det ca. en månad innan du får ditt password då rutinerna för icke medlemmar är betydligt krångligare. Vi ser därför helst att alla har ett F.C-konto som grund för en smidigare hantering för båda parter.

Password till medlemmar i Flashback Community:
Skicka en e-mail till password@flashback.se med "FC" som subject. Observera att du måste ha din flashback.net-adress som reply för att din förfrågan skall godkännas.

Password till övriga prenumeranter:
Om du planerar att ansluta dig till Flashback Community så råder vi dig att vänta med ansökan till ditt F.C-konto är upplagt. Om du dock inte vill ha ett F.C-konto så kan du givetvis ändå ansöka om ett password till "members area". Skicka en e-mail till password@flashback.se med "NOT FC" som subject samt uppgifter om namn & adress.

Observera att dessa två sätt numera är de enda möjligheterna att få ett password till Flashbacks "members area". Alla övriga förfrågningar kommer numera pga. tidsbrist ignoreras. Respektera detta då onödiga mail bara tar tid att läsa och tar upp tid som skulle kunna användas till betydligt mer konstruktiva saker (fler gratistjänster, ökad utgivning av FNA & Flashback, fler projekt osv.)


Och för den nyfikne, så kan jag informera om att du är besökare sedan denna sida lades upp.