VILKA SVENSKA INTERNETUPPKOPPLARE CENSURERAR SINA NYHETSGRUPPER?

Att få ett klart besked över vilka Internetleverantörer som censurerar sina nyhetsgrupper var inte helt lätt. Många vägrar svara (trots ett flertal påminnelser), och vissa fick vi påminna flera gånger. I vår undersökning skickade vi ett brev till landets samtliga Internetleverantörer, där vi bifogade listan på de över 200 nyhetsgrupper som tyska Compuserve valde att plocka bort. Vi frågade sedan Internetleverantören om de hade samtliga grupper, eller om det fanns grupper som de plockat bort. Vi vill dock påpeka att orsaken till att man inte tar in alla grupper kan vara flera, och att den som inte trivs med sin leverantörs utbud alltid har möjligheten att byta uppkopplare. Oseriösa bondfångare som vägrar svara på frågor bör ni dock akta er för.

Följande Internetleverantörer vill inte svara. Abonnemang hos dessa sker därför på egen risk.