**************************************************************************
FNA - Flashback News Agency #85 | vol.3 no.17 | 28 juni 1997 | Gratis
Antal Prenumeranter: 36.575 (+1525) | Redaktör: Jan Axelsson
**************************************************************************

i n n e h å l l :

1  ledare [redaktörens förord]
2  kostnadsfri internetuppkoppling via flashback
3  flashback #4 säljs t.o.m. 15/6 - ute om 2 veckor!

**************************************************************************

[1]: Ledare
===============================

Idag är det exakt två år sedan Flashback lade upp sin hemsida på Internet
och sedan FNA kom ut med sitt första nummer. FNA hade vid sitt första
utskick ett drygt 20-tal prenumeranter. Idag har FNA över 36.000!
Mycket har hänt sedan dess, och det största projektet av dem alla startar
idag; Flashback Community (FC).
Detta har vi medvetet startat idag, på årsdagen, och 28 juni blir i
framtiden Flashback Communitys nationaldag. I detta virtuella land kommer
ni att få se saker och tjänster som få kunnat ana vara möjliga tidigare.
Flashback Community är inte bara först i världen (!) med att erbjuda
kostnadsfri internetuppkoppling, här kommer det även att *kostnadsfritt*
erbjudas saker endast för de som är med i FC. Dessa saker kommer inte att
omskrivas i FNA, utan endast informeras till de som är med i FC.
Vad det beträffar FNA så återtar jag snart veckoutgivningen av den, då
Flashback #4 lämnas till tryckeriet på måndag. Jo, det stämmer. Efter 2 års
väntan så är äntligen Flashback #4 klar. 152 sidor med UV-lackat omslag,
limmad rygg och närmare ett halvt kilo underground. Vad det beträffar
prenumerationer på Flashback så kommer de som prenumererar innan 15/7 att
få Flashback #4, medan de som betalar efter 15/7 får vårt nästa nummer som
första utgåva. Ingen försäljning av Flashback #4 kommer att ske efter
15/7!!!!
Observera att detta datum är då vi skall ha fått pengarna, och inte det
datum som du senast kan betala.
För att understryka de Flashback-relaterade nyheterna i detta nummer så har
jag plockat bort alla övriga inslag i tidningen. Dessa får du läsa om i FNA
#86 istället, som blir extra stort. FNA #86 utkommer i mitten av juli.

Jan Axelsson
jan.axelsson@flashback.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[2]: Kostnadsfri Internetuppkoppling via flashback
===============================

Flashback Community erbjuder:

* Fullständig Internetuppkoppling (56kbps / Rockwell)
* Egen email (efter principen; username@flashback.net)
* Ocensurerad usenet (ingen smakcensur)
* Egna hemsidor (5 MB och ingen smakcensur!)

Vem släpps in:

F.C. är ingen kommersiell tjänst utan är tänkt som en kreativ mötesplats på
Internet. Det enda som krävs för att släppas in är att du prenumererar på
tidningen Flashback. Prenumeranter som vill få medlemskap i F.C. får sedan
fylla i en blankett med uppgifter om namn, adress + underskrift m.m.
Observera dock att Poste Restante adresser ej godkänns, då varje medlem är
sin egna juridiska person. Du får m.a.o. själv ta ansvar för dina
handlingar. F.C. är ej laglöst land, utan följer svensk lag. Om du bryter
mot den så är *du* ansvarig för detta. F.C. kan även stoppa en hemsida som
är uppenbart olaglig. Detta gäller dock *endast* i de fall där den är
uppenbart olaglig!

Frihetsservern:

Flashbacks frihetsserver ersätts av F.C. De kunder som prenumererar på
Flashback får automatiskt medlemskap i F.C. De som inte prenumererar får
välja mellan att antingen prenumerera eller plocka bort sina sidor. I
framtiden kommer inte bara "obekväma" åsikter att få finnas kostnadsfritt
på Flashbacks server, utan hos F.C. är *alla* är lika mycket värda.

Telnet konto & CGI-scripts:

Allt som ger tvivelaktig säkerhet är förbjudet hos F.C. Flashback är inte
intresserade av att polis eller myndigheter skall kunna få insyn i våra
medlemmars verksamhet, och därför erbjuder F.C. inte telnet-konton,
möjligheten att lägga in egna cgi-scripts eller stödjer
frontpage-extensions. Dessa tjänster är bara några av de som riskerar en
ISP's säkerhet. Däremot kommer vi att lägga in ett flertal CGI-script som
vi har testat, och som du sedan givetvis kan använda dig av.

020 nummer:

Flashback erbjuder kostnadsfri Internetuppkoppling, men styr dessvärre inte
teletrafiken. Detta betyder att hur du kopplar upp dig till Flashback är
inget vi lägger oss i. 020-nummer är en tjänst som innebär att mottagaren
betalar. Eftersom F.C. drivs utan bidrag, annonser och övriga yttre
inkomster så kan vi naturligtvis inte betala pengar för att du skall kunna
ringa upp Flashback.

Reklam:

Till skillnad från tjänster som t.ex. GeoCities och HotMail så tvingar F.C.
dig inte att ta in annonser på dina hemsidor eller att ha meddelanden från
F.C. i din e-mail. F.C. skall fungera som en bra ISP, och vår målsättning
är bara att du skall trivas och må bra. Du får givetvis gärna sprida ryktet
om F.C. och göra reklam för oss, men *enbart* ifall du vill det. Detta är
helt frivilligt, och du har inga som helst krav från vår sida.

Egen domän & övriga tilläggstjänster:

Hos F.C. är alla lika, och vi är inte intresserade av att tjäna pengar på
tilläggstjänster m.m. Hos F.C. finns bara en domän för våra kunder;
flashback.net. Den som vill ha extra brevlådor, egen domän, egen server
osv. hänvisas till någon av de övriga Internetuppkopplarna.

Anonymitet:

Dina personuppgifter är givetvis hemliga, och endast vid ett rättsfall
(dvs. ifall du blir åtalad) kan dessa bli tillgängliga. Vid ett sådant fall
måste F.C. ge polisen dina personuppgifter, då alternativet vore att F.C.
blev dömda för "medhjälp till brott".

Företag vs. privatpersoner:

Hos F.C. är alla lika välkomna. Kommersiell verksamhet är inte heller något
hinder. Är du en medlem i F.C. så får du nyttja alla dess tjänster.

Modempooler:

För närvarande har F.C. ett drygt 30-tal modempooler, och får ytterligare
ett 70-tal modempooler i augusti/september. Innan årets slut är F.C.
riksteckande, och i början av nästa år får vi även modempooler i Norge och
Danmark. Förhandling med Finland pågår, men där är inget klart ännu.

Avslutningsvis, Rom byggdes inte på en dag:

Just nu har vi lagt upp en beta-version av F.C. och kommer de närmaste
veckorna att testa olika saker vilket - medvetet - kan ge en något ostadig
uppkoppling. Detta för att få en superstabil ISP när alla tester är klara.
Uppkoppling via 56kbps kommer därför först att erbjudas i slutet av juli
(33.6 är standard tills vidare) och usenet väntas också komma samtidigt.
Detta för att vi f.n. förhandlar med flera olika newsfeeds för att kunna
erbjuda dig den absolut bästa (vilket betyder: totalt ocensurerad). Detta
är inte lätt, då många vill plocka bort vissa "obehagliga grupper". Detta
kommer dock inte att ske hos F.C.

Ytterligare info:
http://www.flashback.net/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[3]: Flashback #4 säljs t.o.m. 15/6 - ute om 2 veckor!
===============================

Den numera helt slutsålda Flashback #4 kommer att garanteras våra
prenumeranter t.o.m. 15/7. Ingen försäljning kommer att ske efter detta
datum! Orsaken att vi kan erbjuda prenumeranterna tidningen fortfarande
(trots att den är slutsåld), är att de får tidningen innan distributörer
m.m. Flashback #4 är tryckt i 5000 exemplar. Numrerad upplaga! Först till
kvarn...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vet du om någon intressant nyhet, eller känner till någon kul notis. Maila
den då gärna till: fna@flashback.se.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y ( F N A ) / F L A S H B A C K :

email: fna@flashback.se / flashback@flashback.se
postadress: flashback, box 676, 114 79 stockholm, sverige
www: www.flashback.se | www.flashback.org | www.flashback.net
irc: #flashback (irc.net)
ftp: ftp.flashback.se
gopher: gopher.flashback.se
fax: 08-50 31 10 03
postgiro: 39 64 28-5
bankgiro: 5355-6866

+ + +

prenumeration på fna (flashback news agency): gratis (!!!)

prenumeration på flashback (3 nummer):
 Sverige: 150kr (stödprenumeration: 200kr)
 Norden: 200kr
 Europa: 255kr
 Världen: 275kr

+ + +

Starta prenumeration på FNA:
Skicka meddelandet "subscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se

Avsluta prenumeration på FNA:
Skicka meddelandet "unsubscribe FNA-L" till: majordomo@flashback.se

© no copyright / no rights reserved - flashback 1997

==========E==N==D=====F==I==L==E=====================================