Den Lille Hembrännaren - Handbok i hembränneri (Pee-Bee)

Fandboken v0.92 (Ahrvid Engholm)

Handbok till ett asocialt liv (Anders Johansson)

Svensk Standard v 1.0 (HeXOr)

Warfixxer v. 3.0 (Angel Of Death)