BAKGRUND

Flashback är en svensk undergroundtidning som bevakar olika yttringar (kulturella etc) som står i opposition mot det övriga samhället. Tidningen startades som en renodlad punktidning 1983 under namnet Dead or Alive. Det var inte förrän 1987 som Flashback blev Flashback, (och det första numret av Flashback gavs inte ut förrän i februari 1993). Flashback arbetar helt utan vinstsyfte, och alla medarbetare jobbar oavlönat. Förutom tidningsproduktion så har Flashback sysslat med en mängd olika projekt. Under 1989-1992 så producerade man t.ex. under namnet Flashback Television underground-TV, som sedan sändes gratis på olika Lokal-TV kanaler i landet. Sedan juni 1995 bedriver Flashback även verksamhet på Internet, och inför framtiden så finns bl.a. planer på bok- och videoproduktion.

Målsättningen är bl.a. att skapa en plattform för skandinavisk och nordisk undergroundkultur. Att stödja de grupper som idag finns i samhället + att ge utomstående insyn i en värld som normalt enbart förtalas av media.

Flashback tar ej emot bidrag och annonser. Flashback nekar ev. annonsörer, och tackar nej till statliga bidrag (kulturtidskriftsstöd m.m.) eftersom man vill vara helt opartisk, och (till skillnad mot övrig media) slippa vara i beroendeställning. Annonsörer och statliga bidrag styr innehållet!

VARFÖR PASSWORD

Vår förhoppning är att alla som besöker vår hemsida förr eller senare även skall köpa våran tidning. För att göra det mer attraktivt att prenumerera så startade vi i våras en sluten sida med i huvudsak info. som vi annars ej skulle ha lagt upp. Skulle denna sida stängas pga. missbruk (spridning av passwords m.m.) så kommer största delen av sidan EJ att läggas upp fritt. Detta därför att majoriteten av den slutna hemsidan (ca. 50 MB) är av en sådan karaktär att vår server ej skulle klara belastningen från våran hemsidas samtliga besökare. Sidan är enbart en bonus till våra prenumeranter. Med bakgrund till att våra prenumeranter enbart betalar självkostnadspris, så anser vi ej heller att denna sida bör ses som någon kommersiell tjänst.

HUR GÖR JAG IFALL JAG VILL PRENUMERERA

En prenumeration (3 nummer) på Flashback kostar 150kr (självkostnadspris) eller 200kr (stödprenumeration) i Sverige, och 200kr i övriga Norden. Du betalar antingen in pengarna på vårt postgiro: 39 64 28-5, eller skickar dem i ett brev till: Flashback, Box 676, S-114 79 Stockholm, Sweden.
Du registreras först som prenumerant efter att pengarna är insatta. Kontakta oss sedan via e-mail 1 vecka efter att du har satt in pengarna, så skickar vi dig ett lösenord.

HUR GÖR JAG IFALL JAG INTE VILL PRENUMERERA

Prenumerera på vår elektroniska veckotidning FNA (som är gratis), eller besök vår hemsida (det är trots allt bara en bråkdel av Flashbacks hemsida som är lösenordsskyddad). Sprid ryktet om Flashback. Det finns alldeles för många som vill tysta ner vår verksamhet. Du vill väl inte att de skall lyckas?

Jan Axelsson
Stockholm 960713Och för den nyfikne, så kan jag informera om att du är besökare 91057 sedan denna sida lades upp.