IRC-kanalen #flashback finns både på EFNet och DALnet. För att kunna delta på IRC, så behöer du även en IRC-klient (ett program). Gratis programvara för att använda IRC finns att hämta i Flashbacks ftp-arkiv.
Viktig regel för #flashback [EFNet]: Endast stammisar skall ha OP. Den som tilldelar en ickestammis OP riskerar att bli av med sin egen OP.

Följande personer är stammisar på #flashback [EFNet] - sept/okt '96:


IRC-servrar [EFNet]:

IRC-servrar [DALnet]: