HUR MYCKET PRESSTÖD FÅR LANDETS
KULTUR & MUSIKTIDNINGAR?


FÖLJANDE TIDNINGAR FÅR BIDRAG 1995/96:

FÖLJANDE TIDNINGAR HAR FÅTT AVSLAG 1995/96:


Klicka här ifall du vill veta vilka tidningar som fick bidrag under budgetåret 1994/95