[SENASTE UPPDATERING 96-07-27]

Denna lista är sammanställd för att förhoppningsvis göra det lite enklare att kunna nå olika undergroundgrupper i samhället. Målsättningen är att listan på sikt skall bli så komplett som möjligt. Har du tips på någon organisation eller förening som vi missat, så kontakta oss via Email: flashback@flashback.se alternativt Flashback, Box 676, 114 79 Stockholm.


AFA - Anti Fascistisk Aktion:
Anti Fascistisk Aktion är en militant antifascistorganisation. AFA anser att nazismen bör bekämpas med våld, då detta är det enda språk nazisterna förstår. "Det är inte invandrare och homosexuella som skall vara rädda för att gå på gatorna, utan nazisterna". AFA finns på ett flertal platser i landet.
AFA Stockholm, Box 38 196, 100 64 Stockholm.

Benjamin:
Organisation för könsbytare. Arrangerar träffar och fester kontinuerligt. Fungerar mest som en stödförening för transexuella.
Benjamin, Box 9083, 102 71 Stockholm.

Contra:
Högerextremistisk organisation som bildades 1975 som en utbrytargrupp till Demokratisk Allians. Antikommunister, som förespråkar kapitalism. Ger även ut en egen tidning som heter Contra.
Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

DeVries Institutet:
Förespråkar kristen rasism, (kristendom för vita). Drivs av Tommy Rydén, och kan ses som en fortsättning på Kreativistens Kyrka (svensk motsvarighet till Church of the Creator).
DeVries Institutet, Box 177, 565 24 Mullsjö

Djurens Befrielse Front:
Djurens Befrielse Front bildades 1985 som en svensk motsvarighet till engelska Animal Liberation Front (ALF). Djurens Befrielse Front är en militant organisation som till dagsdato varit ansvariga för ett 50-tal olika aktioner runtom i landet. Aktionerna kan vara att rädda djur från laboratorium, uppfödare m.m. Men även ekonomiskt sabotage kan förekomma.
Djurens Befrielse Front, Box 2051, 265 02 Åstorp. Tel: 042-576 93.

Dragon Rouge:
Mörkmagisk organisation. Dragon Rouge anordnar ritualer, seanser och kurser samt ger ut tidningen Draghignazzo.
Dragon Rouge, Box 36, 114 79 Stockholm

Flyktinggruppen Hjälpande Handen:
Organisation som hjälper utvisade flyktingar att gömma sig i landet. Hjälper bl.a. till med att förmedla mat & husrum, svartjobb och studiehjälp.
Flyktinggruppen Hjälpande Handen, Pipersgatan 10, 112 24 Stockholm. Telefon: 08-653 69 03.

Folkmakt:
Startades 1991 i Malmö som ett svenskt svar på engelska ClassWar. Vänsterorganisation som arbetar mot kapitalism och förtryck. Ger bl.a. ut tidningen Folkmakt och har ett eget skivbolag (Stella Rossa Musik). Lokalavdelningar på 6 platser i landet, men största aktiviteten sker i Malmö och Stockholm.
Folkmakt - Malmö, Box 310 26, 200 49 Malmö
Folkmakt - Stockholm, Box 201 31, 104 60 Stockholm.

Frihetsfronten:
Nyliberal organisation som startade i Stockholm 1990. Frihetsfronten hyllar kapitalismen, och förespråkar fri invandring och legaliserad narkotika m.m. Frihetsfronten ger också ut tidningen Nyliberalen. Har lokalavdelningar i Göteborg och Umeå.
Frihetsfronten, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-21 88 24. Fax: 08-24 22 79.

Hells Angels Defence Fund:
Hells Angels försvarsfond. Medlemskap innebär att du stödjer MC-klubben Hells Angels. Pengarna går till fängslade medlemmar i Hells Angels Sweden.
HA Defence Fund, Ådalen, Djurslöv, 245 93 Staffanstorp. Telefon: 040-44 52 15

Hembygdspartiet:
Hembygdspartiet startades 1995 som en utbrytargrupp till Sverigedemokraterna. Rasistiska åsikter. Ger bl.a. ut tidningen Grindvakten
Hembygdspartiet, Box 574, 114 79 Stockholm. Telefonsvarare: 08-600 33 45.

Hill Stiftelsen
Hill Stiftelsen ger bl.a. ut den antirasistiska tidningen Expo. Hill Stiftelsen är politiskt obunden och arbetar i kampen mot rasistiska, högerextrema och totalitära ideologier.
Hill Stiftelsen, Box 1030, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-643 17 12

The Institute Of Comparative Magico-Anthroplogy:
The Institute Of Comparative Magico-Anthropology (ICM) grundades i Stockholm i April 1993. ICM startade som ett forum för "fringe" science magi, sett ur ett antropologiskt, psykologiskt och historiskt perspektiv.
ICM, Box 8105, 104 20 Stockholm. Telefon & Fax: 08-650 77 24. E-mail: carl@lgc.se

Nationella Alliansen:
Nazistisk organisation, som i media blivit utpekad som "Vitt Ariskt Motstånds" arvtagare. Ett flertal lokalavdelningar i landet. Ger även ut tidningen Info-14.
Nationella Alliansen, Box 141, 116 74 Stockholm.

Nordiska Riks Partiet:
Sveriges äldsta nazistparti. Mer kända under förkortningen NRP. Ger bl.a. ut tidningen "Nordisk Kamp".
Nordiska Riks Partiet, Box 89, 590 30 Borensberg.

Posithiva Gruppen:
Organisation för HIV-smittade. Arrangerar fester, och har sammankomster där HIV-smittade kan träffa likasinnade. Driver bl.a. klubben P.L.U.S., och ger även ut tidningen T-Cellen.
Posithiva Gruppen, Box 171 69, 104 62 Stockholm. Telefon: 08-720 19 60.

Radio Islam:
Revisionistiskt närradioprogram i Stockholm, som grundades 1987. Radio Islam driver också egen postorderverksamhet, där revisionistiska böcker och videoband säljes, samt ger ut tidningen "Radio Islam medlemsbrev". Radioprogrammet har blivit fällt för hets mot folkgrupp.
Radio Islam, Box 316, 101 26 Stockholm. Telefon: 08-649 83 16.

Riksfronten:
Nazistisk organisation med lokalavdelningar på 8 platser i landet. Tidigare sköttes största aktiviteten från lokalavdelningarna i Linköping och Stockholm, men numera sköts i stort sett all aktivitet från Fagersta. Ger bl.a. ut tidningen "Den Svenska Folksocialisten".
Riksfronten Bergslagen, Box 38, 737 22 Fagersta.

Scandinavian Leather Men:
Medlemsklubb för läderbögar som startades i början av 70-talet. Ger ut egna tidningar, arrangerar fester och har lokalavdelningar i nordens samtliga storstäder.
SLM - Stockholm, Box 17241, 104 62 Stockholm. Tel: 08-643 31 00.
SLM - Göteborg, Box 5220, 402 24 Göteborg.
SLM - Malmö, Box 172, 201 21 Malmö. Telefon: 040-30 18 93.

Stiftelsen Skånsk Framtid:
SSF är en politiskt obunden organisation som arbetar för att Skåneland (Skåne, Halland och Blekinge) skall få regionalt självstyre. Har även en systerorganisation i Danmark. Ger ut tidningen "SSF information".
Stiftelsen Skånsk Framtid, Box 93, 24030 Marieholm. Tel: 0413-706 92

Sunrise:
S/M-förening som bl.a. arrangerar fester runtom i landet, (bl.a. i Stockholm och Göteborg). Ger även ut en egen tidning.
Sunrise, Box 686, 531 16 Lidköping.

Sverigedemokraterna:
Svenskt rasistparti. Hette tidigare Sverigepartiet (och innan dess Bevara Sverige Svenskt). Har ett 20-tal lokalavdelningar i landet. Fick över 14.000 röster i senaste valet.
Sverigedemokraterna, Box 200 85, 104 60 Stockholm. Infolinje: 08-642 25 32

Thuleringen:
Svensk bokcirkel med inriktning på nazism och rasism. Bortsett en depositionsavgift på 150kr, så är all boklåning gratis. Bland titlarna finns bl.a. böcker, skrifter och tidningar som 88-Westra Aros SA 80, White Power, Sverige åt svenskarna - svenskarna åt Sverige, Adolf Hitlers politiska testamente, The White Mans Bible, Die auschwitz - luge och SS Race Theory.
Thuleringen, Box 485, 114 79 Stockholm.

V.A.M.P.:
Växjö Aktionsgrupp Mot Porr. Arbetar aktivt mot pornografi och kvinnoförtryck.
V.A.M.P., Box 5116, 350 05 Växjö.


© No copyright - Flashback Magazine